Nieuwsbericht

Reactie burgemeester Johan Remkes op onrust Duindorp: openlijk geweld onaanvaardbaar

Gepubliceerd: 2 december 2019Laatste wijziging:

De afgelopen dagen is er sprake van oplopende onrust, resulterend in openlijk geweld, in de wijk Duindorp. Om de veiligheid van de inwoners van de wijk te beschermen was het noodzakelijk dat in 1e instantie de politie en brandweer, en later ook de ME, hebben opgetreden. Hierbij zijn 13 mensen aangehouden, waaronder een verdachte van 9 jaar die betrokken was bij het rondlopen met een Molotovcocktail. De driehoek volgt de ontwikkelingen nauwgezet en neemt passende maatregelen.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes:

'Het is onaanvaardbaar dat de bewoners van Duindorp worden blootgesteld aan dit soort ongeregeldheden en dat er op deze schaal vernielingen worden aangericht. Dat geldt ook voor het belemmeren van hulpdiensten, onder meer door gebruik van ‘kraaienpoten’ en het opwerpen van barricades. In situaties waarin elke seconde telt, kan dit leiden tot levensgevaarlijke situatie en dat is onacceptabel.’
'Dat een groep binnen de wijk zich niet wenst te houden aan de wet- en regelgeving die in dit land voor eenieder geldt, mag in ieder geval nooit leiden tot vernielingen en onveiligheid. Met de handhavings- en hulporganisatie in de stad heb ik daarom afspraken gemaakt om de komende weken in nauw overleg op te trekken en op te treden om aan deze wetteloosheid het hoofd te bieden. Dit schept een helder kader voor de hardwerkende professionals die de orde handhaven en de veiligheid bewaken en daarmee maximale bescherming voor de inwoners die onbedoeld betrokken zijn bij de ongeregeldheden.'