Nieuwsbericht

Raad spreekt over programmabegroting 2020-2023

Gepubliceerd: 13 februari 2020Laatste wijziging: 13 februari 2020

De gemeenteraad spreekt in een extra raadsvergadering op donderdag 20 februari over de programmabegroting 2020-2023.

Programmabegroting 2020-2023

Gemeenten stellen jaarlijks de begroting op waarin staat welke plannen zij voor een jaar hebben, wat die plannen kosten en welke inkomsten zij verwachten. De raad bespreekt deze Programmabegroting 2020-2023.

Den Haag is een mooie en leefbare stad. Het nieuwe college doet tal van investeringen om die aantrekkelijkheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers te behouden en zelfs te vergroten. Zo maakt het college de buitenruimte groener en gezonder en zorgt het ervoor dat de stad bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft. De groei van de stad faciliteren we door meer (betaalbare) woningen en voorzieningen te realiseren. Daarbij maakt het college duidelijke keuzes waar we bouwen en stellen hoge eisen aan kwaliteit en duurzaamheid, zodat de leefbaarheid niet in het geding komt. Al deze ambities, zoals verwoord in het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’, worden financieel vertaald in deze nieuwe Programmabegroting 2020-2023. Afgelopen najaar is er al een programmabegroting 2020-2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Deze is echter, door de ontstane politieke situatie begin oktober, niet behandeld en vervolgens vervangen door voorliggende begroting.

De vergadering volgen?

De vergadering begint om 10.00 uur en is live te volgen op denhaag.nl/uitzendingenraad. U bent uiteraard ook van harte welkom in de raadzaal om mee te luisteren naar de vergadering.