Nieuwsbericht

Raad spreekt over Onderwijs- en Cultuurcomplex Spuikwartier (OCC)

Gepubliceerd: 11 juli 2018Laatste wijziging: 11 juli 2018

De gemeenteraad spreekt op donderdag 12 juli onder andere over het Onderwijs- en Cultuurcomplex Spuikwartier (OCC), het voorlopig ontwerp Prins Willemstraat en kruispunt Duinstraat-Scheveningseweg en de Programmarekening 2017, Resultaatbestemming 2017 en het interbestuurlijk toezicht.

Kruispunt Duinstraat – Scheveningseweg


In 2014 is de gemeente gestart met het maken van een nieuw ontwerp voor het kruispunt Duinstraat - Scheveningseweg. Het kruispunt is van belang voor zowel het lokale verkeer als het verkeer tijdens evenementen en stranddagen. De capaciteit van het kruispunt is niet meer toereikend voor de verwerking van het huidige en toekomstige verkeer. Bovendien geven ook de nieuw gebouwde parkeergarage bij de supermarkt en het geschikt maken van de tramrails voor nieuw materieel aanleiding om het kruispunt aan te passen. Tenslotte is in de huidige situatie weinig ruimte beschikbaar voor fietsers en voetgangers. Het voorliggende voorlopig ontwerp verbetert de doorstroming van auto- en fietsverkeer en zorgt voor een structurele verbetering van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Programmarekening, Resultaatbestemming en interbestuurlijk toezicht


Vervolgens spreekt de raad over de programmarekening, resultaatbestemming en interbestuurlijk toezicht. Het college stelt de jaarrekening op. De programmarekening vormt het sluitstuk van de planning- en controlcyclus van het jaar 2017. Met deze programmarekening legt de gemeente verantwoording af over de realisatie van het beleid in 2017. Per programma verantwoordt het college: wat is er bereikt, wat is er gedaan en wat heeft het gekost. Resultaatbestemming

Op 24 september 2013 heeft het college ingestemd met het interbestuurlijk toezicht, het toezicht tussen gemeenten en provincies in het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (wet RGT). In de bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de wijze van aanlevering van de informatie door de gemeenten. Onderdeel van deze afspraken is dat het college voor Financiën, Ruimtelijke Ordening, Huisvesting Vergunningshouders, Omgevingsrecht, Monumentenzorg en archief-en informatiebeheer een verantwoording opstelt. De gemeenteraad dient expliciet met deze verantwoording in te stemmen.

De vergadering start om 9.30 uur en is online en op Den Haag TV te volgen. Uiteraard bent u ook van harte welkom in de raadzaal om mee te luisteren naar het debat.