Nieuwsbericht

Raad spreekt over Kadernota Duurzaamheid

Gepubliceerd: 13 mei 2019Laatste wijziging: 16 mei 2019

De gemeenteraad spreekt donderdag 16 mei over de Kadernota Duurzaamheid. Verder spreekt de raad over de Strategische Agenda MRDH en over de zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2020 en beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Tot slot rondt de raad 10 commissiedebatten af.

Stad in de raad en actualiteitendebat

De raad vangt aan met 19 insprekers die hun visie geven aan de raad over de verschillende agendapunten. Hierna volgt een actualiteitendebat over tekorten op de jeugdhulp.

Kadernota duurzaamheid

De raad vangt aan met de bespreking van Kadernota duurzaamheid. Het college heeft hoge ambities voor Den Haag. Mobiliteit, Duurzaamheid, Groei van de Stad en Iedereen doet Mee zijn hierbij de kernthema’s. Op het gebied van duurzaamheid is in Den Haag de afgelopen jaren hard gewerkt aan het creëren van draagvlak en kennis. Het is de ambitie van het college om deze kennis en draagvlak om te zetten in meer zichtbare uitvoering in de stad. De ambitie komt tot uitdrukking in deze kadernota.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

In de gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is vastgelegd dat er iedere bestuursperiode een strategische agenda wordt opgesteld. Dat gebeurt nu in de strategische agenda Samen aan het Werk! waarvoor het algemeen bestuur van de metropoolregio de zienswijzen van de 23 gemeenteraden vraagt. De raad bespreekt het voorstel van deze strategische agenda.

Het Dagelijks Bestuur van de MRDH vraagt de gemeenteraden in de Metropoolregio om hun zienswijze op de ontwerpbegroting MRDH 2020 en op de ontwerpbeleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. De raad spreekt ook over deze onderwerpen.

Afronding commissiedebatten

Tot slot rondt de gemeenteraad 10 commissiedebatten af over de volgende onderwerpen:

  • Stop fossiele investeringen BNG en ABP
  • Nota van uitgangspunten HS-kwartier en HaagvlietPoort
  • Extra beveiliging moskeeën en moskeegangers tijdens Ramadan
  • Nachtontheffing voor horeca buiten de uitgaanskernen
  • Actieplan en campagne eenzaamheid 'Met z'n allen niet alleen'
  • Achtergrond herontwikkeling Tesselsestraat 65, 67 en 69 (Pniëlkerk) en ontwerp verklaring van geen bedenkingen (Wabo)
  • Verkoop voormalige Amerikaanse ambassade
  • Reclamebeleid buitenruimte
  • Puntensysteem groen en natuurinclusief bouwen
  • Toelichting op situatie Welzijn Scheveningen

De vergadering volgen?

De vergadering begint om 17.00 uur en is live te volgen op Den Haag TV en via denhaag.nl/uitzendingenraad. U bent uiteraard ook van harte welkom in de raadzaal om mee te luisteren naar de vergadering.