Persbericht

Raad spreekt over coalitieakkoord

Gepubliceerd: 22 september 2022Laatste wijziging: 22 september 2022

De vijf hoofdonderhandelaars bij de presentatie van het coalitieakkoord. Foto: Martijn Beekman
De vijf hoofdonderhandelaars bij de presentatie van het coalitieakkoord. Foto: Martijn Beekman

De gemeenteraad van Den Haag spreekt maandag 26 september over de plannen uit het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Op dinsdag 27 september is er een tweede raadsvergadering die start met een hoorzitting voor de kandidaat-wethouders. Na de hoorzitting is er een korte pauze en vervolgens stemmen de raadsleden over de benoeming van de wethouders. Daarna worden ze beëdigd door de burgemeester. Tevens worden in deze vergadering een aantal nieuwe raadsleden beëdigd om te voorzien in de vacatures die door de wethouders-benoemingen ontstaan. Ook worden de leden die plaats nemen in het presidium verkozen. Tot slot neemt de gemeenteraad afscheid van vertrekkend wethouder Liesbeth van Tongeren.

Agenda 26 september

Coalitieakkoord Den Haag 2022-2026

Op 23 mei maakte dhr. J.H.P Donner bekend dat hij de fracties van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA heeft geadviseerd om onderhandelingen te starten over een nieuwe samenwerking, beleidsprogramma en financieel kader. Op 16 september jongstleden presenteerden deze partijen hun coalitieakkoord, met de titel ‘Voor een stad die tegen een stootje kan’. Tijdens deze raadsvergadering voert de gemeenteraad een debat over dit akkoord.

Agenda 27 september

Hoorzitting kandidaat-wethouders

Tijdens de hoorzitting kunnen raadsleden vragen stellen aan de kandidaat-wethouders. Hoe willen zij hun functie gaan vervullen? En wat maakt hen geschikt? De volgende kandidaten zijn voorgedragen als wethouders:

 • Robert van Asten: Stedelijke Ontwikkeling, Strategie en Europa
 • Saskia Bruines: Financiën, Cultuur en Economie
 • Anne Mulder: Mobiliteit, Buitenruimte en Scheveningen
 • Kavita Parbhudayal: Werk, Wijken en Dienstverlening
 • Mariëlle Vavier: Armoede, Inclusie en Volksgezondheid
 • Arjen Kapteijns: Duurzaamheid en Energietransitie
 • Martijn Balster: Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest
 • Hilbert Bredemeijer: Onderwijs, Jeugd en Sport

Voorstel benoeming wethouders

Na de hoorzitting stemt de gemeenteraad over de benoeming van de acht voorgedragen wethouders. Vervolgens worden de wethouders die verkozen zijn, beëdigd door de burgemeester. Daarbij leggen ze de eed of de gelofte af.

Beëdiging nieuwe raadsleden

Doordat zes raadsleden tot wethouder benoemd worden, moeten er 6 nieuwe raadsleden geïnstalleerd worden. Dat zijn:

 • Peter Mekers voor D66
 • Rutger de Ridder voor de VVD
 • Minke Hofstra voor de VVD
 • Vincent Thepass voor GroenLinks
 • Mairan Sewtahal voor de PvdA, en
 • Ismet Bingöl voor het CDA.

Daarnaast wordt Samir Ahraui voor de PvdA benoemd tot raadslid als vervanger van Mikal Tseggai die zich wegens ziekte tijdelijk laat vervangen.

Benoeming voorzitter en leden presidium

Als laatste kiest de gemeenteraad uit haar midden een aantal leden voor het presidium Het presidium bestaat uit minimaal 5 raadsleden en vormt het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Zij bereiden de agenda van de gemeenteraad voor en bepalen wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt.

Afscheid wethouder van Tongeren

Aansluitend zal de burgemeester het woord richten tot vertrekkend wethouder Van Tongeren.

  De vergadering volgen?

  Beide vergaderingen zijn live te volgen via de livestream op denhaag.nl/uitzendingenraad. De volledige agenda en veraderstukken kunt u hier bekijken.