Persbericht

Raad sprak over coalitieakkoord

Gepubliceerd: 28 september 2022Laatste wijziging: 29 september 2022

De gemeenteraad van Den Haag sprak maandag 26 september over de plannen uit het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Op dinsdag 27 september was er een tweede raadsvergadering die startte met een hoorzitting voor de kandidaat-wethouders. Vervolgens stemden de raadsleden over de benoeming van de wethouders. Daarna werden zij beëdigd door de burgemeester. Tevens werden in deze vergadering een aantal nieuwe raadsleden beëdigd om te voorzien in de vacatures die door de wethouders-benoemingen ontstaan. Ook werden de leden die plaats nemen in het presidium verkozen. Tot slot nam de gemeenteraad afscheid van vertrekkend wethouder Liesbeth van Tongeren.

De burgemeester neemt de eed of gelofte af. Foto: Martijn Beekman
De burgemeester neemt de eed of gelofte af. Foto: Martijn Beekman

Stad in de raad

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. Op 26 september waren er 7 insprekers over het coalitieakkoord.

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op http://denhaag.nl/stadinderaad.

Coalitieakkoord Den Haag 2022-2026 

Op 23 mei maakte dhr. J.H.P Donner bekend dat hij de fracties van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA heeft geadviseerd om onderhandelingen te starten over een nieuwe samenwerking, beleidsprogramma en financieel kader. Op 16 september jongstleden presenteerden deze partijen hun coalitieakkoord, met de titel ‘Voor een stad die tegen een stootje kan’. Op 26 september voerde de gemeenteraad een debat over dit akkoord. 

Hoorzitting kandidaat-wethouders 

De raadsvergadering van 27 september begon met de hoorzitting voor kandidaat-wethouders. Tijdens deze hoorzitting konden raadsleden vragen stellen aan de kandidaat-wethouders. Hoe willen zij hun functie gaan vervullen? En wat maakt hen geschikt? 

Voorstel benoeming wethouders 

Na de hoorzitting stemde de gemeenteraad over de benoeming van de acht voorgedragen wethouders. Vervolgens werden zij beëdigd door de burgemeester. Daarbij legden ze de eed of de gelofte af. 

De volgende wethouders zijn in deze vergadering benoemd: 

 • Robert van Asten: Stedelijke Ontwikkeling, Strategie en Europa 
 • Saskia Bruines: Financiën, Cultuur en Economie 
 • Anne Mulder: Mobiliteit, Buitenruimte en Scheveningen 
 • Kavita Parbhudayal: Werk, Wijken en Dienstverlening 
 • Mariëlle Vavier: Armoede, Inclusie en Volksgezondheid 
 • Arjen Kapteijns: Duurzaamheid en Energietransitie 
 • Martijn Balster: Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest 
 • Hilbert Bredemeijer: Onderwijs, Jeugd en Sport 

Afscheid wethouder van Tongeren 

Na de installatie van de nieuwe wethouders nam de gemeenteraad afscheid vanvertrekkend wethouder Liesbeth Van Tongeren. De burgemeester memoreerde daarbij haar inzet binnen het college voor de verbetering van de positie van vrouwen en vertelde dat Den Haag dankzij haar beleid de hoogste laadpalendichtheid van Europa heeft.

Beëdiging nieuwe raadsleden 

Doordat zes raadsleden tot wethouder benoemd worden, moesten er 6 nieuwe raadsleden geïnstalleerd worden. Dat zijn: 

 • Peter Mekers voor D66 
 • Rutger de Ridder voor de VVD 
 • Minke Hofstra voor de VVD 
 • Vincent Thepass voor GroenLinks 
 • Mairan Sewtahal voor de PvdA, en 
 • Ismet Bingöl voor het CDA. 

Daarnaast werd Samir Ahraui voor de PvdA benoemd tot raadslid als vervanger van Mikal Tseggai die zich wegens ziekte tijdelijk haar functie als raadslid neerlegt. 

Benoeming voorzitter en leden presidium 

Als laatste agendapunt koos de gemeenteraad uit haar midden een aantal leden voor het presidium. Het presidium bestaat uit 5 raadsleden en vormt het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Zij bereiden de agenda van de gemeenteraad voor en bepalen wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt. 

De volgende raadsleden zijn in het presidium gekozen:

 • Dennis Groenewold (voorzitter)
 • Ralf Sluijs
 • Robert Barker
 • Hinke de Groot
 • Adeel Mahmood

  De vergaderingen terugkijken?

  De volledige vergaderingen van 26 en 27 september zijn terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.