Nieuwsbericht

Raad sprak over brief van Bruins, VVD zegt steun aan coalitie op

Gepubliceerd: 30 juni 2023Laatste wijziging: 30 juni 2023

De gemeenteraad van Den Haag sprak op donderdag 29 juni in een extra gemeenteraadsvergadering over de brief die Bruno Bruins op 22 juni aan de gemeenteraad stuurde. Bruins heeft als onafhankelijk gespreksleider met alle partijen uit de Haagse raad gesproken over de gevolgen van de uitspraak in de zaak De Mos/Guernaoui. Aan het einde van deze gemeenteraadsvergadering heeft de VVD haar steun aan de coalitie opgezegd.

Raadzaal gemeenteraad Den Haag. Foto: Martijn Beekman.
Raadzaal gemeenteraad Den Haag. Foto: Martijn Beekman.

  Stad in de raad

  Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er drie insprekers over de brief met terugkoppeling gespreksleider Bruins.

  Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op http://denhaag.nl/stadinderaad.

  Debat over brief met terugkoppeling gespreksleider Bruins

  Op 11 en 25 mei sprak de gemeenteraad over de gevolgen van de uitspraak in de zaak De Mos/Guernaoui. Bij dit debat werd op 25 mei een motie aangenomen met het voorstel om een onafhankelijke gespreksleider aan te stellen. Deze gespreksleider kreeg de taak om met alle partijen uit de Haagse gemeenteraad in gesprek te gaan over de ontstane situatie, waaronder het grijze gebied, de verhoudingen en het vertrouwen tussen partijen, de verschillen in partijfinanciering (ongelijk speelveld en transparantie) en de samenstelling van het college.

  Op 1 juni besloten de fractievoorzitters uit de Haagse raad Bruno Bruins te vragen om op te treden als onafhankelijke gespreksleider. Hij heeft met alle partijen gesproken en stuurde op 22 juni een brief met een terugkoppeling naar aanleiding van deze gesprekken aan de raad. Meer informatie over de brief die Bruins naar aanleiding van zijn gesprekken naar de raad stuurde vind je hier.

  In deze vergadering sprak de Haagse gemeenteraad over de brief van Bruins. Daarbij werden de volgende moties aangenomen:

  Motie Pak bouwen aan vertrouwen op (Partij voor de Dieren en anderen)

  Motie Volg advies onafhankelijke gespreksleider Bruins op (DENK en anderen)

  Motie Samen voor Den Haag (VVD)

  Na afloop van de stemming verklaarde de fractievoorzitter van de VVD dat haar fractie de steun aan de coalitie opzegde. Wethouder Mulder en wethouder Parbhudayal hebben vervolgens hun ontslag ingediend. De overige wethouders nemen hun werk over tot meer bekend is.

    De vergadering terugkijken?

    Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad. De agenda met daarop de brief van Bruins en bijbehorende stukken vindt u op het raadsinformatiesysteem.