Nieuwsbericht

Raad doet aanbeveling nieuwe burgemeester

Gepubliceerd: 25 mei 2020Laatste wijziging:

De gemeenteraad spreekt donderdag 28 mei vanaf 19.30 uur in een besloten vergadering over de benoeming van de nieuwe burgemeester van Den Haag. In verband met de coronamaatregelen vindt de vergadering plaats in Theater Diligentia.

Tijdens deze vergadering wordt het verslag van bevindingen van de vertrouwenscommissie met de concept-aanbeveling benoeming burgemeester besproken. Hierna wordt er in beslotenheid gestemd.

Aansluitend wordt in een openbare raadsvergadering de naam bekend gemaakt van de persoon die door de raad wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van Den Haag. Dit onderdeel is online live te volgen en op Den Haag TV.