Nieuwsbericht

Raad besluit tot raadsenquête Amare

Gepubliceerd: 12 november 2021Laatste wijziging: 13 november 2021

Er komt een raadsenquête naar het Onderwijs- en Cultuurcomplex Amare aan het Spuiplein. Dat heeft de Haagse gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 4 november jl. besloten. Twee hoofdvragen zullen onderzocht worden. De eerste vraag richt zich op hoe de voorgeschiedenis, ontwikkeling en exploitatie van het Spuikwartier passen in de beleidskaders van de gemeente. Het gaat hierbij om keuzes voor contractvormen, risicomanagement en welk publiek belang wordt gediend. De tweede vraag concentreert zich op de rol van de betrokkenen, het college van B&W, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad.

Raadsenquête

Amare is het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium. De Rekenkamer Den Haag deed al eerder onderzoek naar Amare en rapporteerde in november 2020 hierover. De conclusies van de Rekenkamer riepen bij de gemeenteraad vervolgvragen op. Tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2021 nam de gemeenteraad daarom een motie aan voor het instellen van een voorbereidingscommissie voor een raadsonderzoek Amare om met een vooronderzoek deze vragen helder te formuleren en na te gaan wat de beste manier is om deze te beantwoorden.

De voorbereidingscommissiecommissie heeft de onderzoeksvragen opgesteld en is nagegaan welke instrumenten de raad heeft om deze vragen te beantwoorden. Het advies van de commissie is een raadsenquête in te stellen. Een nog te benoemen enquêtecommissie krijgt hiermee wettelijke bevoegdheden zoals het oproepen van getuigen, betrokkenen en deskundigen voor een openbaar verhoor. De enquête wordt uitgevoerd naar de ontwikkeling en exploitatie van Amare en het Spuikwartier en de rol van het college, de raad, de ambtelijke organisatie, de projectontwikkelaar/het consortium, de toekomstige huurders en overige actoren. De raad heeft ook een amendement aangenomen die een onderzoeksvraag toevoegt gericht op lessen voor verbetering van het contractmanagement van de gemeente. De onderzoeksperiode waarop de raadsenquête zich richt is van mei 2006 tot juli 2021.

Een raadsenquête is vergelijkbaar met een parlementaire enquête. Het is voor het eerst dat de Haagse gemeenteraad voor het uitvoeren van haar controlerende taak dit zwaarste onderzoeksmiddel waarover zij beschikking heeft, ook inzet. Het belangrijkste doel is inzicht krijgen in hoe bij een groot en langlopend project als Amare en de ontwikkeling van het Spuikwartier, problemen kunnen ontstaan. Het is goed daarvan te leren omdat nog veel grote en complexe bouwprojecten gepland staan in de stad, zoals de herontwikkeling van de Binckhorst, Zuidwest en het Central Innovation District.

Scope en start

De raadsenquête duurt waarschijnlijk 9 tot 12 maanden en start na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Er zal dan onderzoekscommissie geïnstalleerd worden die bestaat uit raadsleden uit de nieuwe gemeenteraad. De voorbereidingscommissie blijft nog aan om praktische voorbereidingen te doen, zodat de onderzoekscommissie na de verkiezingen zo snel mogelijk met de uitvoering van de raadsenquête kan starten.

Commissie vooronderzoek Amare, van links naar rechts: Daniël Scheper, Arjen Dubbelaar, Frans de Graaf, Mariëlle Vavier (voorzitter), Jaap van Oeveren (plv. griffier en secretaris), Peter Bos, Lesley Arp en Cees Pluimgraaff.
Commissie vooronderzoek Amare, van links naar rechts: Daniël Scheper, Arjen Dubbelaar, Frans de Graaf, Mariëlle Vavier (voorzitter), Jaap van Oeveren (plv. griffier en secretaris), Peter Bos, Lesley Arp en Cees Pluimgraaff.