Persbericht

Wethouder Parbhudayal: meer aandacht voor jonge mantelzorgers

Gepubliceerd: 6 juni 2019Laatste wijziging: 6 juni 2019

Er moet meer oog zijn voor jonge mantelzorgers. Dit zegt de Haagse wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Kavita Parbhudayal tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger. ‘Jongeren horen in vrijheid en zorgeloos op te groeien. Jongeren die al vroeg in hun leven letterlijk de zorg op hun schouders moeten dragen, verdienen dan ook onze maximale steun.’

Een op vier jongeren krijgt voor kortere of langere tijd te maken met mantelzorg in de directe omgeving. Dat betekent dat alleen al in Den Haag zo’n 15.000 jongeren zorgen voor een ouder, broer of zus met een ziekte of beperking. Deze zorg combineren zij met school of studie, sport, uitgaan en andere sociale activiteiten. Uit onderzoek blijkt dat de impact op het dagelijks leven van deze jongeren enorm kan zijn.

Er moet aparte aandacht komen voor jonge mantelzorgers,’ vindt de Haagse zorgwethouder.

Ik wil kritisch kijken of onze ondersteuning voldoende gericht is op jongeren. In onze doelstelling om meer mensen beter te bereiken, wil ik dat er nog meer aandacht komt voor jonge mantelzorgers.


Familiezorg

In Den Haag is er heel veel aandacht voor mantelzorgers. Zorgwethouder Parbhudayal heeft dit een jaar geleden ook tot een van haar speerpunten gemaakt.

In Den Haag is er veel zorg en ondersteuning mogelijk voor mantelzorgers. Wat we merken, is dat het lastig is om deze groep te bereiken. Dat komt omdat mantelzorgers zich niet herkennen als zodanig. Ik sprak toevallig gisteren nog een vrouw die voor haar moeder zorgt. Zij vroeg mij: maar voor je ouders zorgen is toch geen mantelzorg? Ik heb haar op het hart gedrukt dat zij een voorbeeld is voor velen en dat we haar graag ondersteunen. Ik hoop de komende jaren veel meer mensen beter te bereiken, dat is ook de reden dat we een langlopende campagne hebben: ‘U noemt het vanzelfsprekend, wij noemen het mantelzorg.

Oproep aan de stad

Dit college werkt onder het motto: samen werken aan een beter leven voor alle mensen in Den Haag. Een belangrijk motto, zegt de zorgwethouder.

Belangrijk omdat dit iets zegt over waarom we doen wat we doen. En belangrijk omdat het ook zegt dat we dit echt samen met de stad moeten. Ik ben als zorgwethouder zo blij met al die vrijwilligers en al die mantelzorgers.
Ik wil op deze manier dan ook een oproep doen aan de stad, aan diegenen die via school of de sportclub, of als buur of familielid, een jonge mantelzorger kennen: maak allereerst duidelijk dat wat deze jongere doet bijzonder is, en allesbehalve vanzelfsprekend. En wees als steun voor deze jongere, door te praten, te ontzorgen en vooral door te helpen om deze jongere ook gewoon jong te laten zijn.

Who Cares

De gemeente vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor alle mantelzorgers in de stad. Vooral ook de jongeren. Daarom faciliteert de gemeente projecten als ‘Who Cares’ van stichting Centrum 16-22. Dit project nodigt jongeren uit om samen na te denken en in gesprek te gaan over wat het betekent om verantwoordelijk te zijn voor iemand in je familie. Who Cares is bedoeld voor derde en vierde klassers uit het voortgezet onderwijs en Mbo-opleidingen. In de Week van de Jonge Mantelzorger starten weer vijf nieuwe groepen op het ROC Mondriaan. In 2018 hebben ongeveer 67 klassen meegedaan aan het project ‘Who Cares’.