Persbericht

Wereld Daklozendag: een dak boven je hoofd. Je zal het maar niet hebben

Gepubliceerd: 10 oktober 2021Laatste wijziging: 10 oktober 2021

Internationaal, nationaal en hier in Den Haag wordt morgen, Wereld Daklozendag, stil gestaan bij mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Wekelijks melden zo’n 70 mensen zich bij het daklozenloket. Een groep die niet alleen steeds groter wordt in onze stad, maar ook steeds langer gebruik maakt van de opvang. De maatschappelijke opvang zit ‘verstopt’. Doorstromen naar sociale huurwoningen lukt niet.

De maatschappelijke opvang is bedoeld als tijdelijke voorziening. De kern van het probleem en het begin van een oplossing is en blijft huisvesting”, zegt wethouder Arjen Kapteijns (maatschappelijke opvang).

Het gaat niet alleen om cijfers, maar om mensen. Achter deze cijfers schuilt een diverse groep mensen, met verschillende achtergronden en verhalen waar we als inwoners van Den Haag vaak geen weet van hebben. Voornamelijk mannen, maar ook veel vrouwen, jongeren en gezinnen zonder een eigen dak boven hun hoofd. Deze mensen hebben vaak wel een baan, een studie of kinderen. Mensen die na een faillissement, vechtscheiding, vlucht of onveilige thuissituatie hun huis kwijt zijn geraakt en houvast en grip op hun leven kwijt zijn.

De druk op de maatschappelijke opvang is tijdens de coronacrisis enorm toegenomen en vroeg om ongekende maatregelen. Er zijn veel tijdelijke opvangplekken gecreëerd, waarbij we voor het eerst sinds jaren bijna iedereen onderdak hebben kunnen geven. Het afgelopen jaar zijn er o.a. meer woningen bijgekomen voor zorgdoelgroepn. En naast de kleinschalige 24-uursopvang heeft de gemeente dit jaar extra woonplekken gerealiseerd voor jongeren. De nachtopvang voor jongeren van 18-23 jaar is 24 uursopvang geworden. In samenwerking met jongeren en partners uit de stad is het Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren opgesteld. Het stadsbestuur wil met het plan de situatie voor jongeren verbeteren die dakloos zijn of hun thuis kwijt dreigen te raken. Zo hebben wij inmiddels ruim 180 jongeren aan een briefadres kunnen helpen en wordt het inkomen van dakloze jongeren tussen 18-21 jaar vaker aangevuld zodat zij bijvoorbeeld een woonplek kunnen huren.

De komende periode

Er is de komende jaren nog veel te doen. Het voorkomen van dakloosheid moet nog meer de aandacht krijgen. Het grote tekort aan woningen voor deze groep Hagenaars blijft topprioriteit. Uitbreiding van de sociale woningvoorraad en meer ruimte voor woonexperimenten zijn nog steeds keihard nodig om het dichtslibben van de opvang te voorkomen. Dat kan de gemeente Den Haag niet alleen. Het college werkt samen met partners in de stad en blijft in gesprek met het rijk en de (regio)gemeenten om dakloosheid in Den Haag duurzaam tegen te gaan.

Als gemeente werken we keihard samen met betrokken instellingen en partners aan preventie, opvang, zorg en huisvesting. Dit kan en moet beter en ook daaraan wordt gewerkt. Want een dak boven je hoofd, je zal het maar niet hebben, aldus de wethouder.

Lagerhuis lijsttrekkersdebat: Een dak voor iedereen!

De afgelopen 4 jaar heeft het Straat Consulaat regelmatig bij de politiek aandacht gevraagd voor de situatie van dak- en thuislozen in onze stad. Er is regelmatig stevig van gedachten gewisseld over oplossingen met mensen die dakloos zijn in onze stad. Dit leidde soms tot mooie resultaten. Maar we zijn er nog niet.

Marlies Filbri, directeur Straat Consulaat:

De opgave was en is enorm, net als de ambitie van het huidige college. Helaas blijft dakloosheid toenemen in Den Haag en er is tekort aan opvang en betaalbare huisvesting waardoor mensen op straat belanden. De uitdaging blijft de komende 4 jaar dan ook buitengewoon groot.

Daarom organiseert het Straat Consulaat zondag het Lagerhuisdebat. Samen met de betrokken partijen in de stad, cliëntenraden, dak- en thuislozen, organisaties die met dak- en thuisloze mensen werken en de politieke partijen van Den Haag gaat het Straat Consulaat in gesprek over eventuele oplossingen voor de uitdagingen waar wij als stad voor staan: voorkomen van dakloosheid, opvang en doorstroom vanuit dakloosheid en behoorlijke en betaalbare huisvesting.

foto: Straat Consulaat
foto: Straat Consulaat