Persbericht

Wensen sekswerkers uitgangspunt bij ontwikkeling nieuwe prostitutiezone

Gepubliceerd: 7 maart 2021Laatste wijziging: 7 maart 2021

Het tegengaan van misstanden en uitbuiting, het bevorderen van eerlijke beloningen, het realiseren van veilige en gezonde werkplekken voor alle vormen van sekswerk, en zorgen dat alledaagse diensten (zoals het regelen van geldzaken) even toegankelijk worden voor sekswerkers als voor andere inwoners. Dat zijn de 4 belangrijkste wensen die sekswerkers gehonoreerd willen zien bij de beoogde verplaatsing van de raamprostitutie van de Doubletstraat, Hunsestraat en Geleenstraat naar de Sporendriehoek.

Het zijn de uitkomsten van een onderzoek onder ‘Haagse’ sekswerkers in opdracht van het stadsbestuur. Dat wil de positie en werkomstandigheden van sekswerkers verbeteren en verwacht in de Sporendriehoek – het gebied tussen de treinstations CS, HS en NOI – een moderne prostitutiebranche te kunnen faciliteren, die hoort bij een grote, internationale stad als Den Haag. Aan het onderzoek naar hun wensen namen circa 100 vrouwelijke, mannelijke en transgender sekswerkers deel. Samen zitten zij gemiddeld 13,5 jaar in het vak, waarvan 8 in Den Haag.

In het coalitieakkoord 2019-2022 is afgesproken, dat verplaatsing naar de nieuwe locatie pas mogelijk is als dit tot een verbetering van de veiligheid en de gezondheid van sekswerkers leidt en de nieuwe locatie draagvlak heeft onder sekswerkers en hulpverleners.

“De uitkomsten van het onderzoek zijn voor ons een belangrijke steun in de rug om op de ingeslagen weg verder te gaan”, zegt zorgwethouder Kavita Parbhudayal, die ook verantwoordelijk is voor het prostitutiebeleid. “Maar we zijn er nog niet. Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers op een plek die voldoet aan de eisen van deze tijd, is een complexe uitdaging. Goed is in elk geval dat met alle betrokkenen constructieve gesprekken mogelijk zijn, ook met de huidige exploitanten van de ramen aan de Doubletstraat, Hunsestraat en Geleenstraat”.

Vorig jaar sloot het stadsbestuur een intentieovereenkomst met Heijmans (vastgoed, bouw, techniek en infra) voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijke verplaatsing van de raamprostitutie. Dat heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig plan op basis van de wensen van de sekswerkers, inclusief de inrichting van een openbaar en sociaal veilig gebied.

“Een definitief besluit over verplaatsing van de raamprostitutie is nu nog niet mogelijk”, aldus wethouder Kavita Parbhudayal. “Ons plan is om voor de zomer de randvoorwaarden voor de mogelijke verplaatsing definitief te hebben. Parallel moeten dan óók de contouren zichtbaar worden van wat wij van plan zijn in de huidige gebieden van Doubletstraat en Rivierenbuurt. Tegelijk zetten wij onze dialoog voort met omwonenden en ondernemers, zowel in het huidige als beoogde gebied”.
Impressie van hoe een werkplek voor sekswerkers er in de toekomst uit kan zien, ontworpen op basis van hun eigen wensen. Beeld: Ruim² vormgeving, ontwerpstudio Leeuwarden
Impressie van hoe een werkplek voor sekswerkers er in de toekomst uit kan zien, ontworpen op basis van hun eigen wensen. Beeld: Ruim² vormgeving, ontwerpstudio Leeuwarden