Persbericht

Vuurwerkinleveractie: Nu vuurwerk inleveren is geen boete of strafblad krijgen

Gepubliceerd: 18 december 2020Laatste wijziging: 21 december 2020

Na de invoering van het landelijk vuurwerkverbod is het bezit van verschillende vuurwerksoorten illegaal. Bezit of voor handen hebben, kan beboet worden en zelfs een strafblad opleveren. Daarom vinden de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht het belangrijk dat iedereen hun vuurwerk tot 25 kilo kan inleveren, zonder consequenties. De gemeenten zorgen, samen met specialistische bedrijven, voor een veilige afvoer en vernietiging van het ingezamelde vuurwerk.

Inleverlocatie

De inleveractie vindt voor Den Haag plaats op het parkeerterrein van het Cars Jeans Stadion en bij de parkeerplaats aan de Machiel Vrijenhoeklaan. Daar kan op 28 en 29 december tussen 9.00 en 17.00 uur vuurwerk worden ingeleverd.

Veilige afvoer

Alle typen vuurwerk kunnen ingeleverd worden. Ook zwaar vuurwerk dat al voor het vuurwerkverbod illegaal was. Een gespecialiseerd bedrijf neemt het vuurwerk in, slaat het tijdelijk op en vervoert het naar een locatie waar het vernietigd wordt. Uiteraard gebeurt dit op een zorgvuldige en veilige wijze. Vanwege veiligheidsaspecten vragen de gemeente iedereen lopend of met eigen vervoer te komen. Het is niet toegestaan met het openbaar vervoer naar een inleverlocatie te komen.

Straffeloos

Het inleveren van het consumentenvuurwerk of ander illegaal vuurwerk kan straffeloos in het kader van de pardonregeling, zoals door ministerie van J&V eerder vandaag is gecommuniceerd.

Vuurwerkverbod

Door de druk van het coronavirus op de zorg heeft het kabinet onlangs besloten een tijdelijk landelijk vuurwerkverbod in te stellen per 1 december, voor het afsteken, de verkoop, het bezit en het vervoer van vuurwerk.