Persbericht

'Vrijwilligerswerk is zó leuk en nuttig om te doen’

Gepubliceerd: 17 februari 2021Laatste wijziging: 17 februari 2021

Den Haag telt zo’n 185.000 vrijwilligers. Eén van hen is Kavita Parbhudayal. Wekelijks geeft zij de 14-jarige Raheik bijles wiskunde in Vadercentrum Adam in Laak. “Jongeren hebben het in deze coronacrisis zwaar door de lockdown en lopen extra risico een onderwijsachterstand op te lopen. Daarom heb ik vorig jaar voor huiswerkbegeleiding gekozen. Leuk én nuttig”, zegt Kavita, die daarnaast groepen hindoestanen enthousiast maakt voor fietsen en wandelen en geregeld met hen lange fiets- en wandeltochten onderneemt.

Ook als wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid onderstreept Kavita Parbhudayal het belang van vrijwilligerswerk.

“Dankzij vrijwilligers hebben we een stad waarin mensen elkaar kennen, naar elkaar omzien en zorgen voor hun omgeving. Voor een vitale stad zijn actieve bewoners belangrijk. Vrijwilligers zijn daarbij cruciaal. Initiatieven die hen versterken, ondersteunen wij ruimhartig”, zegt Kavita Parbhudayal, die vandaag (woensdag 17 februari) haar actieprogramma ‘Goed voor elkaar! Haags vrijwilligersbeleid 2020-2023’ aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Doel van dit actieprogramma is het verder versterken van het vrijwilligerswerk in Den Haag. Volgens wethouder Parbhudayal is dat nodig, omdat er veel behoefte is aan nieuwe vrijwilligers. Ook kan de waardering voor vrijwilligers beter en kunnen de positieve effecten van vrijwilligerswerk nog beter voor het voetlicht worden gebracht. Daarnaast beoogt het actieprogramma het vrijwilligerswerk in wijken en buurten actiever te ondersteunen. Alleen al dit jaar investeert het stadsbestuur 5,7 miljoen euro in stedelijk vrijwilligersbeleid, waaronder subsidies in onder meer mantelzorg, projecten tegen eenzaamheid en gezondheidspreventie.

Jaar van de Haagse Vrijwilliger

2021 is bovendien het Jaar van de Haagse Vrijwilliger. In een speciale campagne ‘Mensen maken Den Haag’, die 12 maart begint en het hele jaar doorloopt, zetten we vrijwilligers in het zonnetje en werven we nieuwe vrijwilligers. In de campagne richten we ons vooral op jongeren (15-26 jaar) en gepensioneerden (60-plussers). Den Haag lift mee op de landelijke campagne ‘Mensen maken Nederland’.

Kavita Parbhudayal: “In deze coronacrisis komt de kracht van onze vrijwilligers nog sterker naar boven. Veel Hagenaars pakken de handschoen op om hun steentje bij te dragen voor hun naasten of voor onbekende stadsgenoten. Met veel creativiteit zijn tal van nieuwe initiatieven ontstaan. Als stadsbestuur zijn wij ontzettend trots op de inzet van al die vrijwilligers!”

Meer weten? Of interesse in vrijwilligerswerk? Kijk dan op deze website.

Het actieprogramma ‘Goed voor elkaar! Haags vrijwilligersbeleid 2020-2023' vindt u hier.

Kavita Parbhudayal geeft in Vadercentrum Adam in Laak wiskundebijles aan de 14-jarige Raheik; foto: Henriëtte Guest
Kavita Parbhudayal geeft in Vadercentrum Adam in Laak wiskundebijles aan de 14-jarige Raheik; foto: Henriëtte Guest