Persbericht

Vreugdevuren 2021 kunnen weer niet doorgaan

Gepubliceerd: 2 december 2021Laatste wijziging: 2 december 2021

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, heeft moeten besluiten dat de Haagse vreugdevuren ook dit jaar geen doorgang kunnen vinden. De coronamaatregelen die de Rijksoverheid oplegt, bieden nu te veel onzekerheid en te weinig aanknopingspunten om de voorbereidingen verder voort te zetten.

De afgelopen dagen kwam de besluitvorming over de vuren in stroomversnelling: de omicronvariant van het coronavirus deed zijn intrede, de besmettingscijfers bleven onverminderd hoog en het kabinet vervroegde de coronapersconferentie, waardoor zekerheid over de mogelijkheden rond de jaarwisseling nog langer uitbleef.

Grote tegenvaller

Er moest duidelijkheid komen voor de organisatoren van de vreugdevuren. Het kabinet maakt niet eerder dan 14 december eventuele versoepelingen of (lokale) mogelijkheden bekend. Dat is te laat om nog verantwoord en veilig een vreugdevuur te kunnen organiseren. Daarnaast levert het voor organisatoren te veel onzekerheid en onaanvaardbare financiële risico’s op.

“Voor alle partijen is dit een grote tegenvaller. Er is vanaf januari tot vandaag met vereende krachten gewerkt aan het verantwoord realiseren van de nieuwe vorm van deze Haagse traditie. We hadden toen nooit gedacht dat het coronavirus voor de tweede keer het vreugdevuur zou dwarsbomen,” aldus Van Zanen.

Onderzoek naar haalbare alternatieven

Eerder riep de burgemeester het kabinet op om ruimte te geven voor evenementen en horeca-activiteiten tijdens de jaarwisseling. Inmiddels hebben andere steden al hun oud en nieuwactiviteiten afgeblazen. Daarmee is de kans op een onbeheersbare toestroom van publiek vanuit de regio naar de Haagse vuren te groot. Omdat de vreugdevuren een eerlijke kans verdienen, is dat een onaanvaardbaar risico. Om dezelfde reden gaat de vuurwerkshow bij de Hofvijver ook niet door.

Wel pleit de burgemeester van Den Haag nog steeds voor ruimte voor de horeca in de nacht van 31 december. Dat is een bewezen effectieve aanpak in het belang van de openbare orde. Hij is daarover in veelvuldig contact met kabinet, collega’s binnen de veiligheidsregio’s en het veiligheidsberaad.

Als dit leidt tot (lokale) mogelijkheden, wordt daar op passende wijze invulling aan gegeven. De gemeente zet alles op alles om verantwoorde alternatieven te organiseren. Alle opties daarvoor worden bekeken. Vanzelfsprekend moet dat binnen de beperkingen van de coronamaatregelen.

Oproep rust te bewaren

Na de bijna-ramp met de vonkenregen op Scheveningen stelde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) dat vreugdevuren alleen nog plaats konden vinden met een evenementenvergunning. Het traject voor vergunningverlening is volgens planning verlopen en alle seinen stonden op groen. De evenementenvergunningen werden half oktober aan de bouwers van de vier vuren verleend.

Burgemeester en bouwers begrijpen dat dit voor inwoners van Laak, Escamp, Duindorp en Scheveningen wederom een domper is. De burgemeester roept om om de rust te bewaren, zowel voor als tijdens de jaarwisseling.

Zie ook: Stand van Zaken vreugdevuren