Persbericht

Voormalig sportcomplex Wings wordt buurtpark

Gepubliceerd: 18 december 2020Laatste wijziging: 18 december 2020

Het voormalig sportcomplex van de handbalvereniging Wings aan de Mozartlaan wordt een buurtpark. Ook wordt het clubgebouw behouden. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de buurt in vervulling. Dit laat het stadsbestuur de gemeenteraad vandaag weten via een brief.

Verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “Ik ben verheugd met de uitkomst. Met het buurtpark en het clubgebouw blijft het een belangrijke plek van ontmoeting voor de bewoners. Er is grote behoefte aan ontmoetingsplekken in de stad, zeker in Loosduinen. We zetten hiermee een mooie stap”.

Het oorspronkelijke voornemen van de gemeente was om 60 tot 90 woningen te realiseren op het terrein. Omdat dit plan op veel verzet stuitte van omwonenden heeft het college de plannen heroverwogen, samen met een werkgroep van omwonenden en belanghebbenden. Samen met deze werkgroep zijn de eerste schetsen gemaakt van het buurtpark.

In het najaar hebben bijna 1000 omwonenden een brief ontvangen om hen te wijzen op het ontwerp en hen de mogelijkheid gegeven daarop te reageren. De gemeente heeft 32 reacties gekregen en de input zoveel als mogelijk in het ontwerp verwerkt.

Het clubgebouw is onlosmakelijk met het park verbonden. In het gebouw wordt door bijna 900 bewoners uit heel Den Haag gebridged. Tevens is in het park een Jeu de Boules club voor ouderen gehuisvest die ook van het clubgebouw gebruik maakt. Vanwege de maatschappelijke meerwaarde van dit gebouw voor de wijk, de buurtbewoners en het verenigingsleven is besloten dat de gemeente het gebouw zelf in beheer zal houden. Begin 2021 gaat de gemeente samen met belanghebbenden kijken op welke wijze de huidige activiteiten kunnen worden voortgezet.

Balster: “We zorgen er voor dat wijkbewoners en mooie initiatieven goed gebruik kunnen maken van het gebouw, heel waardevol”.

Op dit moment is er al een aanzienlijk deel van het park gereed.

Stadsdeelwethouder Loosduinen Hilbert Bredemeijer: “Naar verwachting kan het buurtpark in het tweede kwartaal van 2021 open voor bezoekers. Zo maken we Loosduinen een nog mooiere wijk om te wonen én te komen”.

Meer informatie:

Commissiebrief aanleg buurtpark Mozartlaan