Persbericht

Veranderingen bij inzameling van afval in Gemeente Den Haag

Gepubliceerd: 29 november 2022Laatste wijziging: 30 november 2022

Vanaf 1 januari 2023 gaat de gemeente Den Haag veranderingen doorvoeren bij de inzameling van plastic- en metalenverpakkingen en drankkartons (PMD). In de loop van 2023 wordt voor ongeveer 230.000 Haagse huishoudens overgegaan op het nascheiden van PMD. Nu moeten deze huishoudens nog zelf PMD scheiden. PMD verzamelcontainers binnen 75 meter van een winkelgebied blijven staan als service voor de bewoners zonder huis-aan-huis inzameling die graag PMD willen scheiden. De veranderingen leveren de gemeente door besparingen en een vergoeding uit het Afvalfonds Verpakkingen een bedrag op dat kan oplopen tot meer dan 1 1/2 miljoen euro per jaar.
Wethouder Anne Mulder: ‘‘ Deze veranderingen zijn niet alleen goed voor het milieu omdat er meer dan 2000 ton PMD extra kan worden gerecycled, ze leveren Den Haag ook nog een financiële besparing op. De veranderingen van het inzamelen van PMD zullen in de loop van 2023 worden ingevoerd. Om iedereen goed te informeren over deze aanpassingen wordt er eerst een communicatieplan gemaakt. Hierin staan de concrete veranderingen voor onze bewoners centraal.’’

Nieuwe werkwijze

In 2019 is een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de Vereniging Nederlandse Gemeente en het zogeheten Afvalfonds Verpakkingen. De nieuwe overeenkomst vraagt gemeenten om vanaf 1 januari 2023 een duidelijke keuze te maken voor bron- of nascheiding of een combinatie hiervan per wijk.

 De gemeente Den Haag heeft gekozen voor een combinatie van de beide modellen. In de Haagse gebieden met huis-aan-huis inzameling van PMD, blijft het bronscheidingsmodel bestaan, in de overige Haagse wijken wordt gekozen voor het nascheidingsmodel. Daarnaast blijven verzamelcontainers voor PMD in de directe omgeving van winkelcentra gehandhaafd.

Gevolgen

Met deze keuze blijft bronscheiding van PMD daar waar het goed functioneert gehandhaafd. Dit is onder meer in Loosduinen, Leidschenveen, Vogelwijk, Leyenburg, Uithof, Wateringseveld, Duttendel, Westbroekpark en Belgisch Park en bij diverse hoogbouwlocaties. Door nascheiding in de overige gebieden in te voeren wordt er meer PMD gescheiden in Den Haag en dus meer gerecycled.

 

Het gevolg van deze keuze is dat:

-           Huis-aan-huis inzameling van PMD bij ca. 20.000 huishoudens in stand blijft.

-           Uit het restafval van de overige ca. 230.000 huishoudens PMD wordt nagescheiden.

-           PMD verzamelcontainers binnen 75 meter van een winkelgebied blijven staan als service voor de bewoners zonder huis-aan-huis inzameling die wel zelf PMD willen scheiden.

-           PMD verzamelcontainers buiten 75 meter van een winkelgebied worden verwijderd in de loop van 2023. Hiervoor wordt eerst een communicatieplan opgesteld.

-           Er een toename wordt verwacht van de hoeveelheid gescheiden PMD van 9.000 naar ruim 11.000 ton.

Besparing

De netto-inkomsten voor de nieuwe werkwijze worden geschat op € 1.570.000 per jaar. Deze inkomsten zijn nog niet volledig in 2023 gerealiseerd, omdat het systeem nog moet worden geïmplementeerd en er nog kosten zijn. Een voorstel voor de inzet van deze financiële middelen volgt bij het aangescherpte beleidsplan: Programma voor een Schone Stad 2023-2026.