Persbericht

Update watersportdrama Scheveningen

Gepubliceerd: 15 mei 2020Laatste wijziging: 15 mei 2020

Vijf dagen na het drama bij het Noordelijk Havenhoofd van Scheveningen waarbij vijf surfers zijn omgekomen zijn nog steeds slechts vier lichamen geborgen. Wnd. burgmeester Johan Remkes leeft zeer mee met de families van de slachtoffers en hun vrienden. ‘Dit is onvoorstelbaar verdrietig. Vier families hebben het slechtste en meest gevreesde nieuws gekregen dat er bestaat en moeten afscheid nemen van hun geliefde zoon, kleinzoon, broer en neef. Eén familie leeft daarbovenop nog steeds in onzekerheid; ook hun geliefde kind is overleden maar nog niet gevonden ondanks alle inspanningen. Als er een overtreffende trap van verdriet bestaat dan geldt dat hier.’ 


De afgelopen dagen is er intensief gezocht naar het laatste slachtoffer waarbij inmiddels naast de KNRM, de Kustwacht, de brandweer, de politie ook de marine een bijdrage heeft geleverd. Zij beschikken over geavanceerde apparatuur om zowel het wateroppervlak als het zeewater en de bodem af te speuren. ‘Ik wil opnieuw iedereen die meehelpt en mee speurt bedanken. Ik heb tijdens de reddingsactie zelf gezien dat niets achterwege is gelaten om de slachtoffers te redden, en toen dat niet meer kon, te vinden. Dank ook voor de hulp van de marine. Laten we hopen dat het laatste slachtoffer snel gevonden wordt.’ Zegt Johan Remkes. 

Naarmate de dagen verlopen wordt het gebied waar op basis van het getijde, de stroming en de windrichting gezocht zou kunnen worden steeds groter en daarmee de kans om het lichaam op deze manier te vinden steeds kleiner. Er is een oproep gedaan aan alle (professionele) gebruikers van de Noordzee om extra op te letten en snel te melden zodra zij iets waarnemen zodat de hulpdiensten direct hierop kunnen inzetten. 

Het onderzoek naar de combinatie van oorzaken die een verklaring kunnen vormen voor de extreme en snel veranderende omstandigheden die zich in een zeer beperkt gebied hebben voorgedaan en die zelfs zeer ervaren watersporters konden overvallen en overmeesteren wordt nu opgestart. Naast de rapportages van de verschillende hulpdiensten die ter plaatse waren zal daarvoor ook wetenschappelijke kennis vergaard worden met betrekking tot o.a. de meteorologie, biologie en stroming & getijden. 

Omdat hier sprake is van niet-natuurlijk overlijden is de Officier van Justitie op de hoogte gesteld en wordt een feitenonderzoek uitgevoerd. Op dit moment heeft het OM geen reden om aan te nemen dat er strafbaar is gehandeld. Het feitenonderzoek vindt plaats om dit verder uit te sluiten. Dat is gebruikelijk en ook in het belang van de slachtoffers en nabestaanden. Het feitenonderzoek bestaat onder andere uit het horen van getuigen. Het OM hoopt dit op redelijk korte termijn te kunnen afsluiten.