Persbericht

Unieke coalitie voor directe intercity Den Haag – Düsseldorf

Gepubliceerd: 5 februari 2019Laatste wijziging: 5 februari 2019

Een unieke coalitie bestaande uit de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Breda, Eindhoven, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en de Economic Board Zuid-Holland en Brainport Eindhoven roept de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer op een rechtstreekse intercity verbinding tussen Den Haag en Düsseldorf te realiseren. De partijen doen de oproep op de vooravond van een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over Internationaal spoor.

Economische belangen

Een snelle rechtstreekse verbinding tussen de Zuidelijke Randstad en de regio Nordrhein-Westfalen is volgens de partijen belangrijk voor de Nederlandse én Duitse economie én sluit aan bij de ambities van de staatssecretaris om economische knooppunten met elkaar te verbinden. De Haagse wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) is een van de aanjagers van de lobby voor deze intercity.

“Er zijn al stappen gezet om een directe verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf te realiseren. Wij vragen het kabinet om de lijn direct door te verbinden met de intercity van Eindhoven naar Den Haag. Zo krijgt een heel groot deel van Nederland een veel betere toegang tot Nordrhein-Westfalen en andersom. Dit is voor de import en export heel belangrijk, maar ook voor het uitwisselen van kennis.”

Steun uit Düsseldorf

De partijen krijgen steun van de Thomas Geisel, Oberbuergermeister van Düsseldorf.

Geisel: "Een directe treinverbinding tussen Düsseldorf en Den Haag via Eindhoven en Rotterdam heeft vele voordelen: Het brengt mensen dichter bij elkaar en bevordert de wetenschappelijke en economische uitwisseling. In gesprekken met de Deutsche Bahn hebben we aangegeven het project snel te willen regelen. Een eerste stap is de tweesporige uitbreiding van de spoorlijn tussen Kaldenkirchen en Viersen-Dülken. Deze is nu geïntegreerd in de ‘dringende behoefte’ van het Federale Vervoersinfrastructuurplan 2030."

Van Asten is blij met de steun vanuit Duitsland. “Het is echt een gezamenlijk belang. Ik ben vorige week samen met de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag nog op werkbezoek geweest in Nordrhein-Westfalen. Daar zie je letterlijk alle kansen die een snellere verbinding biedt. En dan hebben we het nog niet eens over de toeristenstroom gehad.”

Duurzaam

Een directe intercity is volgens de verschillende partijen ook een goede vervanger van de auto en het vliegtuig. “Reizigers stappen niet graag over of staan liever niet in de file. De trein brengt je direct in het hart van de stad. Door een goede, betrouwbare en directe intercity verbinding te realiseren, wordt de trein een aantrekkelijk alternatief. Dit past ook in de ambities van het kabinet om vervoer per vliegtuig over relatief korte afstand te vervangen door duurzaam internationaal treinvervoer. Daarom zullen we vanuit beide landsdelen bij de landelijke overheid blijven aandringen op het tot stand komen van deze lijn”, besluit Van Asten.

Postion Paper Intercity Düsseldorf (PDF, 995,3 kB)