Persbericht

Toegang tot recht staat wereldwijd onder druk

Gepubliceerd: 5 februari 2019Laatste wijziging: 6 februari 2019

Deze week draait het in Den Haag om de vraag: ‘hoe maken we het recht toegankelijk voor iedereen?’ Gedurende de week vinden er verschillende internationale congressen en evenementen plaats zoals het 'Innovating Justice Forum' en de conferentie 'Access to Justice & Justice for All'. Daarbij kijkt de internationale juridische gemeenschap naar Den Haag als stad van vrede en recht. Het is een belangrijk mondiaal thema, want uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat ruim 1 miljard mensen geen toegang heeft tot recht.

De getallen liegen er niet om. Wereldwijd hebben ruim 1.7 miljard mensen problemen met het oplossen van juridische conflicten. Daarbij heeft 1.3 miljard mensen geen toegang tot recht, omdat zij bijvoorbeeld staatloos zijn of slachtoffer van moderne slavernij (bijlage 1). Meer dan tweederde van de juridische problemen blijft onopgelost (bijlage 2). Hiervan heeft een op de vier personen last van een stress-gerelateerde ziekte en raakt een op de vijf personen zijn baan of woonruimte kwijt als gevolg van een juridisch dispuut. De belangrijkste oorzaken voor juridische problemen hebben te maken met werk, familiegeschillen, criminaliteit, geld en woonomgeving. Denk hierbij aan problemen in de woonruimte of burenruzies.

Nederland heeft in haar grondwet vastgelegd dat zij ‘de internationale rechtsorde willen bevorderen’ (Art. 90 GW). In Den Haag, de internationale stad van Vrede en Recht, wordt dagelijks gewerkt aan uitvoering van dit artikel. Zowel door het internationale Strafhof of door de tribunalen, internationale organisaties in Den Haag zoals 'The Hague Institute Innovation for Law' (HiiL) en de 'International Development Law Organization' (IDLO). Zij werken samen met partners wereldwijd aan innovatieve oplossing voor recht.

Wethouder Saskia Bruines (Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal) van de gemeente Den Haag:

Opkomen voor je recht heeft weinig betekenis als mensen niet weten wat hun rechten zijn of deze niet begrijpen. Ook juridische bijstand is bijvoorbeeld voor mensen onbereikbaar als zij niet over financiële middelen beschikken. Door instellingen als HiiL (de organisatoren van het Innovative Justice Forum) en Humanity X wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen om recht toegankelijker te maken. Beide organisaties passen hun kennis en projecten ook toe in Den Haag zodat deze innovaties ook ten goede komen aan Haagse inwoners. Hiermee werken we in Den Haag aan een betere en rechtvaardige wereld. Voor iedereen.

Congres ‘Access to Justice and Justice for all’

Vanaf woensdag 6 februari komen politici, beleidsmakers, internationale organisaties, activisten, onderzoekers en wetenschappers uit de hele wereld samen in het Vredespaleis in Den Haag voor het congres ‘Access to Justice and Justice for all’. De 'Task Force on Justice', met minister Kaag (Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking) als co-voorzitter, buigt zich dan over de vraag ‘hoe maken we het recht meer mensgericht, toegankelijker, makkelijker en moderner?’ De uitkomsten en aanbevelingen worden door de 'Task Force' in juli 2019 gepresenteerd aan de VN. Hiermee hoopt de minister het aantal personen dat in ontwikkelingslanden toegang krijgt tot recht te verdubbelen. Op donderdag 7 februari lanceren The Elders, het initiatief van Nelson Mandela dat in 2007 gestart is om onafhankelijke wereldleiders te laten samenwerken aan vrede en recht, hun nieuwe 'Access tot Justice' programma.

Innovating Justice Award 2018

Het is ook de week waarin twaalf innovators uit verschillende landen kans maken op de 'Innovating Justice Award 2018' van HiiL. Een prijs die uitgereikt wordt aan het meest innovatieve idee voor het toegankelijker maken van recht. Enkele kansmakers zijn:

  • Lawpadi (Nigeria): een chatbot dat informatie geeft over recht en juridische kwesties in Nigeria.
  • Adapting Legal (Nederland): biedt software aan dat processen voor cliënten automatiseert en online aanbiedt waarmee juridische of financiële dienstverleners sneller en efficiënter kunnen werken.
  • Creative Contracts (Zuid-Afrika): zij ontwikkelen contracten met behulp van tekeningen en comics.

Meer informatie

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten, congressen en bijeenkomsten op de webpagina www.justice.sdg16.plus/thehague.

HiiL Innovating Justice Forum (foto: HiiL/Socreatie/RoelvanLuijk)
HiiL Innovating Justice Forum (foto: HiiL/Socreatie/RoelvanLuijk)