Persbericht

Tijdelijke opvang voor alle dakloze mensen

Gepubliceerd: 16 december 2020Laatste wijziging: 17 december 2020

Met de 'Herziene richtlijn opvang dak – en thuisloze mensen' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden gemeenten opgeroepen om dag- en nachtopvang te realiseren voor niet-rechthebbende dakloze mensen (arbeidsmigranten en ongedocumenteerden). Om hier aan te voldoen wordt de opvang in het Stayokay hostel verlengd tot 19 januari 2021. Naar verwachting is de capaciteit van 120 personen in Stayokay voldoende. Voor eventuele extra capaciteit kan gebruik gemaakt worden van maximaal 60 plekken in de winterkoudeopvang locatie Lozerhof. .

In de opvanglocaties wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en is voldoende ruimte om afstand te houden. Het Leger des Heils verzorgt de begeleiding aan de Lozerhof. Er is 24 uur per dag professionele beveiliging.

Ik ben verheugd dat wij tijdelijk alle Haagse daklozen 24 uur mogen opvangen. De extra opvang in hotels en zo nodig aan De Lozerhof brengt de noodzakelijke rust voor de mensen die hier worden opgevangen. Het is hartverwarmend om te zien dat zowel bewoners als ondernemers belangeloos donaties doen voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, zegt wethouder Bert Van Alphen (maatschappelijke opvang).

G3: Opvang alle dak en thuislozen

Eerder deze maand stuurden de gemeente Den Haag samen met Utrecht en Amsterdam staatssecretaris Paul Blokhuis een brief met het verzoek om de opvang voor alle daklozen, ook voor niet-rechthebbenden, te verlengen gedurende de wintermaanden.

Meer informatie


- Richtlijn Ministerie VWS: opvang dak- en thuisloze mensen (15 december 2020)

- Verlenging opvang Stayokay en Lozerhof