Persbericht

Tijdelijk geen nieuwe vergunningen kamerbewoning in heel Den Haag

Gepubliceerd: 17 juni 2020Laatste wijziging:

Er komt per direct een tijdelijke stop op nieuwe vergunningen voor kamerbewoning in alle wijken van Den Haag. Sinds maart 2020 gold deze tijdelijke stop al in de tien wijken waar betaalbare woningen het snelst dreigen te verdwijnen. Dit is nu uitgebreid. Hierover is de raad vandaag schriftelijk geïnformeerd door het college.

Aanleiding is een motie die door de raad werd ingediend tijdens de raadsvergadering van 13 mei jongstleden. Hierin verzochten ChristenUnie/SGP, VVD, Hart voor Den Haag, 50Plus, PVV, CDA, Islam Democraten en GroenLinks de tijdelijke stop in tien wijken zo snel mogelijk uit te breiden naar de gehele stad. Reden hiervoor was de zorg voor nadelige gevolgen in woonwijken waar geen stop op de afgifte van vergunningen voor kamerbewoning is. Denk hierbij aan het wooncomfort, de leefbaarheid en sociale cohesie in woonwijken .

Wethouder Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “Hoewel we in de rest van de stad geen grote gevolgen zien van de eerder genomen tijdelijke maatregel, ben ik bereid het standpunt van de raad over te nemen. In het belang van fatsoenlijke kamerbewoning in de stad moeten er snel nieuwe spelregels komen. Daar werken we hard aan.”

In maart jongstleden kondigde wethouder Balster een stop op nieuwe vergunningen voor kamerbewoning aan in tien Haagse wijken. Dit was noodzakelijk vanwege de druk op de schaarse goedkope woningvoorraad in deze wijken. Voor het zomerreces komt het college terug op het initiatiefvoorstel ‘Laat ’t leefbaar verminder verkamering’ en informeert het college de raad over de contouren voor nieuw kamerbewoningsbeleid.

Meer informatie?

Beleidsregel omzettingsvergunning 2020