Persbericht

Subsidie buurtstallingen voor fietsen

Gepubliceerd: 23 maart 2021Laatste wijziging: 23 maart 2021

Den Haag is onderweg een echte fietsstad te worden. In 2040 is de fiets het belangrijkste vervoermiddel in de stad. Want fietsen is gezond, schoon en gemakkelijk, én draagt bij aan een leefbare en bereikbare stad. Wie een fijne fiets heeft wil die natuurlijk ook veilig en overdekt stallen. En omdat niet iedereen bij zijn eigen huis een goede stallingsmogelijkheid heeft, stimuleert de gemeente Den Haag de realisatie van stallingsvoorzieningen in wijken en buurten. Wie in zijn wijk of buurt een fietsenstalling wil inrichten en exploiteren, kan gebruik maken van de Subsidieregeling voor Buurtstallingen. De gemeente geeft ook subsidie voor het uitbreiden van bestaande buurtstallingen.

Subsidiebedragen

Voor de inrichtingskosten van de stalling geeft de gemeente per fietsparkeerplek maximaal € 500,- subsidie met een maximum van 100 fietsparkeerplekken. Om de exploitatie rond te kunnen maken, vult de gemeente in de eerste zes maanden het abonnementsgeld aan tot maximaal 80% van het totale aantal fietsparkeerplekken (in totaal maximaal € 3.500,-).

Interessepeiling

De gemeente helpt de initiatiefnemer van de stalling ook bij een marktonderzoek. Bij dat onderzoek wordt in kaart gebracht hoeveel buurtbewoners er gebruik zouden willen maken van de stalling en wat voor soort voertuig(en) ze er willen stallen. Een buurtstalling kan naast gewone fietsen ook ruimte bieden aan e-bikes, bakfietsen, (e-) scooters, scootmobielen, motoren en dergelijke. Zo weet een initiatiefnemer vooraf hoe hij de stalling het best kan inrichten om zoveel mogelijk buurtbewoners te kunnen faciliteren.

Subsidieregeling tot eind 2025

De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2025. Jaarlijks is er € 120.000 beschikbaar. Meer informatie over de subsidie voor buurtstallingen is te vinden op www.denhaag.nl/fiets.

Buurtstalling Van Kinsbergenstraat