Persbericht

Startschot eerste energieneutrale en betaalbare zelfbouwwoningen voor starters

Gepubliceerd: 2 oktober 2018Laatste wijziging:

Op donderdag 4 oktober 2018 geeft Liesbeth van Tongeren, wethouder duurzaamheid en energietransitie het startschot van de bouw van de eerste betaalbare energieneutrale zelfbouwwoningen voor starters. De eerste bodemlussen worden geboord voor de verwarming en koeling van de woningen.

De 23 woningen in Ypenburg, die eind 2019 worden opgeleverd, krijgen een energiesysteem dat leidt tot nul energieverbruik op jaarbasis, ofwel Nul op de Meter. Voor een maandlast die overeenkomt met een sociale huurwoning, wonen starters straks in hun eigen woning.

Betaalbaar en duurzaam bouwen

Bij de start van de ontwikkeling van de woningen was het uitgangspunt dat er geen gas en geen warmtenet beschikbaar zou zijn. De kavelkopers hebben zelf gezocht naar alternatieve energiebronnen. Voor starters met een begrensd budget was dit een uitdaging. Ikbouwbetaalbaar en de gemeente Den Haag hebben gezocht naar een betaalbare oplossing voor deze kopers. Eteck gaat een energie-opwekkings-installatie aan de kopers leasen tegen een haalbare prijs wat de kavelkopers een geavanceerde oplossing biedt die resulteert in een nul-op–de-meter woning.

Nul-op-de-meter woningen

Nul op de meter houdt in dat er jaarlijks evenveel energie wordt opgewekt door de zonnepanelen als er nodig is voor de verwarming van de woning en het warmwater plus het normale huishoudelijk verbruik van lampen en elektrische apparatuur. De woningen worden hiervoor voorzien van bodemlussen, een warmtepomp en boiler, vloerverwarming en zonnepanelen. De bodemlussen zorgen er ‘s zomers voor dat de warmte opgeslagen wordt in de bodem voor gebruik in de opvolgende winter en in de winter dat de koude opgeslagen wordt in de bodem voor gebruik in de zomer. Met een warmtepomp wordt de warmte uit de bodem gehaald om de woning en het warm tapwater te verwarmen. De elektriciteit voor de warmtepomp wordt geleverd door de zonnepanelen.

Zelfbouw voor starters

Ikbouwbetaalbaar is een regeling van de gemeente om starters in de inkomensgroep € 30.000 - € 38.500 in staat te stellen op eigen kracht een woning te bouwen. Voor een nieuwbouw eengezinswoning van € 200.000 heb je gebruikelijk een inkomen nodig van € 43.000. De groep met lagere middeninkomens valt daarmee buiten de boot. Door de combinatie van erfpacht en de starterslening van Ikbouwbetaalbaar kunnen inkomens vanaf al € 30.000 in Den Haag wel meedoen. De gemeente Den Haag verkoopt grond voor woningbouw tegen marktprijzen. Het erfpachtstelsel in Den Haag geeft kopers de mogelijkheid van canonbetaling in plaats van volledige afbetaling van de grondprijs. Wat de koper niet zelf aan hypotheek kan lenen, kan de gemeente tot een maximum van € 30.000 aan extra hypotheek verstrekken via de unieke starterslening Ikbouwbetaalbaar. Deze woningen zijn dusdanig duurzaam, dat zij in aanmerking komen voor 100% bouwlegeskorting. De gemeente Den Haag biedt in 2018 en 2019 als stimuleringsmaatregel de mogelijkheid aan om in aanmerking te komen voor bouwlegeskorting als een bouwplan extra duurzaam is.

Eerste energieneutrale en betaalbare zelfbouwwoningen voor starters
Eerste energieneutrale en betaalbare zelfbouwwoningen voor starters