Persbericht

Start aanpak ondermijning in de Weimarstraat

Gepubliceerd: 4 november 2020Laatste wijziging: 4 november 2020

De Haagse Weimarstraat is door de burgemeester aangewezen als focusgebied om ondermijning tegen te gaan. De gemeenteraad heeft, na een initiatiefvoorstel van de D66-raadsfractie, deze aanpak ondersteund. Nu zet zet de burgemeester een eerste stap met het aanwijzen van een deel van de Weimarstraat en Beeklaan. Den Haag is de eerste stad in Nederland die dit instrument inzet in woon-/winkelgebied.

Burgemeester Jan van Zanen: “De leefbaarheid, de openbare orde en veiligheid én ook het ondernemersklimaat staan onder druk in het gebied rond de Weimarstraat. We nemen stevige maatregelen om het gebied aan te pakken.”

In het aangewezen gebied worden alle ondernemers vergunningsplichtig. Met een bedrijfsactiviteitenvergunning komt er beter toezicht en meer mogelijkheden voor handhaven bij overtredingen. Op die manier wordt het moeilijk gemaakt voor malafide ondernemers om een zaak te exploiteren. Ook wordt op deze manier eerlijk ondernemerschap gestimuleerd.

Criminelen moeilijker maken

Het is inmiddels bekend dat criminelen investeren in- en misbruik maken van de bovenwereld. Ook in Den Haag. Criminelen maken misbruik van legale diensten en producten van de overheid, maar ook van ondernemers. Voorbeelden zijn hennepkwekerijen in bedrijfsruimten of witwaspraktijken via financiële dienstverleners. Dit is niet altijd even zichtbaar voor de buitenwereld; niet voor burgers en ook niet altijd voor de overheid. Uiteindelijk zorgt dit vaak voor verslechtering van het ondernemersklimaat en van wijken en buurten. Met de vergunningplicht voor ondernemers wordt het moeilijker voor criminelen daar gevestigd te blijven of zich in de toekomst nieuw te vestigen.

Bijna 100 ondernemers op het zogenoemde ‘derde deel’ van de Weimarstraat, vanaf de Beeklaan tot de Fahrenheitstraat, én een deel van de Beeklaan, vanaf de Weimarstraat tot de Gheijnstraat, zullen vanaf nu een vergunning bij de gemeente moeten aanvragen. Het gaat dan om ondernemers die normaal gesproken voor hun bedrijfsmatige activiteiten geen vergunning nodig hebben. Denk aan een supermarkt, schoonheidssalon of uitzendbureau. De gemeente zal de aanvragen beoordelen op basis van advies van de politie en een check doen op de eerlijkheid van de aanvrager en financiering van de onderneming. Zo wordt een barrière opgeworpen tegen ondermijning op de Weimarstraat en Beeklaan. Ondernemers hoeven niet te betalen voor de vergunning en kunnen hulp van de gemeente krijgen bij het invullen van hun vergunningaanvraag.

Pakket aan maatregelen

De gemeente zet verschillende stappen om verbeteringen aan te brengen in de Weimarstraat en omgeving. De vergunningplicht vormt een belangrijk onderdeel van een groter plan voor dit gebied. Voorbeelden zijn de speciale app voor bewoners en ondernemers van de Weimarstraat voor het insturen van signalen van ondermijning (Meld een Vermoeden). Ook is er veel inzet om de overlast van en rond de coffeeshops aan te pakken, maar ook fysieke maatregelen zoals verkeersdrempels voor meer verkeersveiligheid. Met dit plan werkt de gemeente, samen met de buurt, toe naar een veiligere, mooiere straat voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Lees het volledige aanwijzingsbesluit en de beleidsregel in het Raasinformatiesysteem.