Persbericht

Spreek je uit tegen homofobie, bifobie en transfobie

Gepubliceerd: 15 mei 2020Laatste wijziging: 15 mei 2020

Op IDAHOT( International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia), de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De gemeente hijst op 17 mei de regenboogvlag voor de hoofdingang van het Haagse stadhuis.

Op Coming Out Day vieren we dat LHBTI-personen trots mogen zijn op wie ze zijn en wie ze liefhebben. Op paarse vrijdag vragen leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs aandacht voor seksuele- en genderdiversiteit, maar het is ook belangrijk om regelmatig bewust stil te staan bij homofobie, bifobie en transfobie. Door het hijsen van de vlag vraag ik uw aandacht voor de nog steeds bestaande negatieve gevoelens tegenover LHBTI-personen. Laten we dit niet alleen vandaag maar het hele jaar door bespreekbaar maken, zegt wethouder Bert van Alphen (Emancipatie).

Spreek je uit

Het motto voor 2020 is ‘Breaking the silence’. Het Nederlandse IDAHOT-platform heeft dat vertaald naar ‘Spreek je uit ’. Spreek je uit tegen transfobie, tegen homofobie, vóór solidariteit met de ander.

Ik vraag u alert te zijn op signalen van en situaties waarin er sprake lijkt te zijn van transfobie of homofobie. Spreek elkaar aan en ga de dialoog aan. Want zo kunnen we leren elkaars verschillen te waarderen, zegt wethouder Van Alphen.

Waarom IDAHOT?

Wereldwijd zijn er maar weinig landen die bescherming bieden tegen discriminatie of geweld omwille van seksuele geaardheid, genderidentiteit of expressie. Homoseksuele handelingen worden vandaag de dag in ruim een derde van alle landen nog steeds beschouwd als criminele daden.

In bijna de helft van alle landen ter wereld is homoseksualiteit strafbaar. In een tiental landen wordt de doodstraf opgelegd. In veel landen bestaat geen wettelijke erkenning van de genderidentiteit van transgenders of worden  personen met een intersekse conditie gedwongen medisch behandeld. LHBTI-personen hebben wereldwijd te maken met stigmatisering, politiegeweld, overheidsrepressie, aanvallen en geweld. Hun meest basale mensenrechten worden dagelijks geschonden.

In 1990 schrapte de VN-Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten en werd besloten om homoseksualiteit als psychische aandoening van de lijst te schrappen. Pas in 2018 werd transgender-zijn als psychische stoornis geschrapt.

IDAHOT