Persbericht

Soepeler terrassenbeleid in Den Haag

Gepubliceerd: 26 juni 2019Laatste wijziging: 26 juni 2019

Er komt een soepeler terrassenbeleid met meer vrijheid voor ondernemers om naar eigen inzicht een terras in te richten, zonder onnodige regels. Ook wordt de vergunningverlening klantvriendelijker met een ondernemersvriendelijk en flexibel Digitaal Terrasloket. Dat maakt het College vandaag bekend in een brief aan de gemeenteraad.

Wethouder Richard de Mos (Economie, Buitenruimte): “De ondernemers krijgen meer ruimte in de stad, waardoor het hier nog bruisender wordt. Lekker van de zomer op een terrasje zitten, dat willen we allemaal wel. Ik sta bijna te watertanden nu de zomer voor de deur staat. Deze plannen zijn supergoed voor de lokale economie.”

Het College wil het gesprek met de stad aangaan over de versoepeling van het terrassenbeleid. Vooruitlopend daarop wil het College de proef met de zomerterrassen op parkeerplaatsen, die in 2018 is gehouden in de Reinkenstraat, in 2019 uitbreiden naar andere straten en grachten. Het gaat dan in totaal om enkele tientallen terrassen verdeeld over de stad.

Nieuwe voorstellen

In de brief staat dat met het nieuwe beleid de parkeerplaatsterrassen in de straten van de hoofdwinkelstructuur en de Haagse grachten er vanaf volgend jaar mogen staan van 1 maart tot en met 31 oktober. Daarbij wordt niet meer gemeten op parkeerdruk. In de winter moeten ze weg zijn omdat ze dan vaak niet worden gebruikt als terras. In die periode zijn straks dus weer meer parkeerplaatsen.

In de pilot deze zomer, vooruitlopend op het nieuwe beleid, mogen er ook weer terrassen op parkeerplaatsen staan. Voor deze pilot geldt als termijn 15 juli tot en met 30 september, een periode waarin de parkeerdruk sowieso lager is. De proef in de Reinkenstraat vorig jaar, waarbij de parkeerdruk niet werd gemeten, was een doorslaand succes met een groot draagvlak bij ondernemers en bewoners. De resultaten van deze stadsbrede pilot in de Haagse winkelstraten deze zomer worden meegenomen in het nieuwe terrassenbeleid dat later wordt vastgesteld.

Achtergrondinformatie

Hagenaars en Hagenezen worden nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe beleid, want de terrassen zijn er voor iedereen om van te genieten. Net als in 2018 wordt een enquête gehouden onder bewoners en ondernemers om de voor- en nadelen van de terrassen te bespreken. Over de pilot die deze zomer ingaat, ontvangen bewonersorganisaties en BIZ’en vooraf een brief. In het najaar leiden deze resultaten samen met de resultaten van de inspraak tot een definitief voorstel.

De gemeente zorgt ervoor dat er altijd voldoende ruimte is op straat voor bijvoorbeeld ouders met kinderwagens en mindervaliden. In de vergunningen wordt altijd een eis van 1,5 meter vrije doorloopruimte aangehouden op stoepen. Handhavers van de gemeente controleren op de naleving van deze regels. De Mos: “Ook houden we rekening met fietsnietjes, groen en zitbanken: die ruimte is niet beschikbaar voor terrassen. We willen de stad aantrekkelijker maken voor ondernemers, maar willen ook de buitenruimte leefbaar en toegankelijk houden voor iedereen.”

Meer informatie

Kaderbrief soepeler terrassenbeleid