Persbericht

Sein op groen voor hoogwaardig OV in CID-Binckhorst

Gepubliceerd: 27 november 2020Laatste wijziging: 27 november 2020

Goed nieuws voor Den Haag en de regio. Rijk en de regiopartners gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en gemeente Leidschendam-Voorburg investeren samen maar liefst 150 miljoen euro in de bereikbaarheid van het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst in Den Haag. De provincie Zuid-Holland draagt bij aan de opgaven van de verkenning door via de ruimtelijke taken en bevoegdheden de ontwikkeling van CID-Binckhorst te helpen versnellen.

Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit:

Hiermee zetten we samen met het Rijk en regiopartners MRDH, gemeente Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid- Holland een prachtige stap voor de aanleg van het regionale ov en daarmee de ontwikkeling van dit gebied. Het CID is het economische hart van de Haagse regio met een groot regionaal en nationaal belang. De komende twintig jaar kunnen in het CID en het aangrenzende gebied de Binckhorst zeker 30.000 nieuwe woningen en 30.000/35.000 nieuwe arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. We creëren hier een nieuwe autoluwe stadswijk waarin lopen, fietsen en openbaar vervoer centraal staan en mensen makkelijk kunnen komen en fijn kunnen wonen en werken.

Koningscorridor

Met dit besluit wordt ook de eerste stap gezet voor realisatie van de Koningscorridor. De Koningscorridor is de nieuwe regionale lightrailverbinding die zorgt dat reizigers rechtstreeks, hoogfrequent en met een hoog kwaliteitsniveau kunnen reizen van Zoetermeer via CID/Binckhorst en Den Haag Centraal naar de Internationale Zone en Scheveningen. Hiermee worden belangrijke economische toplocaties in de regio onderling en voor woon-werkverkeer verbonden. Deze OV verbinding vormt de ruggengraat voor verstedelijking in de hele regio.

Een combinatie wordt denkbaar van rechtstreekse IC’s tussen Den Haag en Utrecht en IC’s die iets vaker stoppen, waardoor bijvoorbeeld Zoetermeer weer Intercitystation kan worden. Snellere verbindingen naar Utrecht verkorten de reistijd tussen de regio en de (Zuidelijke) Randstad. Dit geeft de Zuidelijke Randstad betere verbindingen met de rest van Nederland, en met de internationale verbindingen naar Duitsland, Op die manier wordt voor bewoners van de Zuidelijke Randstad de trein op den duur zelfs een interessant alternatief voor korte afstandsvluchten.

Geen rails geen woning

Den Haag groeit de komende jaren fors groeit, naar verwachting met 100.000 inwoners. In 2040 telt Den Haag zo’n 629.000 inwoners en in de Metropoolregio 400.000 extra inwoners. Er komen tienduizenden woningen en banen bij.

Wethouder Van Asten:

De groei van de regio zorgt er voor dat de druk op de woningmarkt en op het openbaar vervoer verder toeneemt. Meer woningen betekent meer reizigers. Hoogwaardig openbaar vervoer is hier absoluut een voorwaarde voordat we kunnen gaan bouwen. Na de eerdere toekenning uit de Woningbouwimpuls, ben ik dan ook blij dat hier nu wordt geïnvesteerd in de combinatie van woningbouw en bijpassend ov.

Het doel is om medio 2021 een voorkeursbesluit te nemen voor tram, lightrail of busverbinding in dit gebied. Vanwege de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden in de omgeving van Station Voorburg zetten partijen in op een zeer zorgvuldige inpassing in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Bijdrage BO MIRT

De rijksbijdrage aan dit zogenoemde BO MIRT startbesluit bedraagt €50 mln. MRDH en gemeente Leidschendam-Voorburg dragen samen €50 mln bij. En de gemeente Den Haag zelf ook €50 mln, waarvoor een reservering wordt getroffen in de middelen voor duurzame mobiliteit vanuit de ENECO-middelen.

In het MIRT werken Rijk, provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen aan de concurrentiekracht en bereikbaarheid van regio’s. Rijk en regio maken elk jaar in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) afspraken over bereikbaarheidsmaatregelen in de regio.