Persbericht

Schonere lucht door milieuzone in centrum Den Haag

Gepubliceerd: 9 februari 2021Laatste wijziging: 9 februari 2021

Vanaf 1 juli krijgt het centrum van Den Haag een milieuzone. Oude, vervuilende dieselauto’s mogen dan het centrum niet meer in. Dat maakt wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) vandaag bekend. De milieuzone werd in 2019 al aangekondigd in de nota schoon vervoer, en het college heeft deze nu definitief vastgesteld. Na de invoering zijn alleen schonere personen- en bestelauto’s vanaf emissieklasse 4 welkom. Dat zijn dieselauto’s met een bouwjaar vanaf 2006. 

Van Tongeren: “Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid van alle Hagenaars. Daarom moedigen we schoon vervoer aan - zoals het OV en elektrisch rijden - en weren we stap voor stap de vervuilende voertuigen.”

De grens van de milieuzone is de centrumring - waar aan de noordzijde het telderstrace aan toegevoegd is. Den Haag volgt de landelijke richtlijnen voor milieuzones, zodat deze in Nederland allemaal hetzelfde zijn en er geen lappendeken van verschillende regels is.

Om het voor eigenaren makkelijker te maken om te kiezen voor een schoner alternatief heeft de wethouder eerder een omruilregeling in het leven geroepen. Inwoners die een dieselauto of bestelbus inruilen krijgen een tegoed van E1000,-, dat gebruikt kan worden voor een (elektrische) fiets of bakfiets, het gebruik van een deelauto, een elektrische brom- of snorfiets of een OV tegoed. Veel Hagenaars maakten al gebruik van de regeling.

Lees verder op het raadsinformatiesysteem: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/646228