Persbericht

Scheveningen voorbereid op de zomer

Gepubliceerd: 31 maart 2021Laatste wijziging: 31 maart 2021

Begin januari 2021 presenteerde het college een omvangrijk pakket aan maatregelen om de toenemende overlast aan te pakken die Scheveningers ervaren tijdens het strandseizoen. De afgelopen maanden is hierover uitgebreid gesproken met 30 bewoners en ondernemers in een werkgroep ‘Veilig en Leefbaar Scheveningen’. Met hun input zijn de maatregelen aangepast en aangevuld. Verder gaat de gemeente tijdens het strandseizoen werken met scenario’s, die vergelijkbaar zijn met de druktescenario’s bij de handhaving van de coronamaatregelen. Ook deze werkwijze is met de Scheveningers besproken.

Anne Mulder, stadsdeelwethouder Scheveningen: “Scheveningen is de populairste badplaats van ons land en daar zijn we trots op. Maar die populariteit mag niet ten koste gaan van prettig wonen en ondernemen en de leefbaarheid. Het college is daarom heel blij met de constructieve samenwerking met bewoners en ondernemers. Hun opbouwende kritiek en goede voorstellen hebben ons geholpen om onze plannen beter te maken en maatregelen in te zetten die voorzien in een behoefte. Samen zetten we ons in voor Scheveningen.”Scenario’s

Om deze zomer sneller te kunnen ingrijpen bij snel toenemende drukte gaat de gemeente werken met scenario’s. De scenario’s krijgen kleurcodes. Groen is het basisniveau, waarbij geen extra maatregelen nodig zijn. Bij geel en oranje worden aanvullende maatregelen getroffen. Bij kleurcode rood volgt overdracht naar de crisisorganisatie. Aan deze vooraf uitgewerkte scenario’s zijn in zwaarte oplopende maatregelen gekoppeld (voor communicatie, mobiliteit, handhaving etc). Zo kan er flexibeler worden op- of afgeschaald. Ad-hoc maatregelen zijn dan minder nodig. Bij code Oranje kan via de communicatiekanalen van de gemeente en bijvoorbeeld via de informatieborden boven de snelweg al aangegeven worden dat het druk is en dat gebruik gemaakt kan worden van parkeerarrangementen op afstand van het strand.


Anne Mulder: “We gaan behalve met scenario’s ook versneld aan de slag met maatregelen die al bewezen effectief zijn of die betrekkelijk makkelijk op korte termijn veel effect gaan hebben. Verder werken we gestaag door om ook maatregelen die iets meer tijd en voorbereiding vragen effectief te kunnen gaan inzetten in de komende zomer en daarna. Een goed voorbeeld is een app die we binnenkort gaan invoeren waarmee overlast op één punt kan worden gemeld en dan wordt doorgeleid naar de juiste instantie. Een strandseizoen helemaal zonder incidenten is te rooskleurig, maar Scheveningers moeten wel echt gaan merken dat we de overlast stap voor stap aan het terugdringen zijn, dat heeft prioriteit. Nu, maar ook voor de langere termijn.Maatregelen

Het plan bevat veel uiteenlopende maatregelen. Voorbeelden zijn de mobiele toiletblokken die onlangs op de boulevard werden geplaatst, het besluit om de afvalbakken frequenter te legen en de aanschaf van grotere afvalbakken voor op het strand. 

Ook het afsluiten van de kade langs de Eerste haven en de Strandweg bij drukte om straatraces tegen te gaan is al succesvol ingezet in de voorjaarsvakantie. Verder zijn onaangekondigde flitsacties en integrale handhavingsacties ingepland, die flexibel kunnen worden ingezet als bijvoorbeeld het weer verandert. Bij deze acties wordt extra scherp gelet op zaken als intimidatie, alcohol- en drugsproblematiek, fietsen op de boulevard en geluidsoverlast van verkeer. 

In een aantal straten is het mogelijk gemaakt om versneld wielklemmen in te zetten of auto’s weg te slepen. Parkeerautomaten zijn aangepast zodat het ‘verlengen’ van de maximale parkeerduur niet langer mogelijk is. Park+Bike en Park + Beach arrangementen zijn uitgebreid en er komen extra stallingsplaatsen voor (deel)fietsen en (deel)scooters. De bewegwijzering naar deze locaties wordt voor de zomer doorgevoerd. Verder worden fietscoaches ingezet om mensen de weg te wijzen en komen er hosts op de boulevard. 

Er wordt een boeienlijn aangebracht in de haven om een veilig zwemgebied te creëren en er worden track and trace polsbandjes uitgereikt om vermissing van kinderen tegen te gaan. Via social media en ter plaatse worden de ‘huisregels’ extra onder de aandacht gebracht: hoe houden we het samen veilig, schoon en gezellig.

In aanloop naar de zomer worden meer maatregelen uitgewerkt. Een belangrijke is het invoeren van een app waarmee bewoners en ondernemers 24 uur per dag overlast of een incident kunnen melden. Hun melding wordt dan via een ‘midoffice’ meteen doorgeleid naar de juiste instantie en de melder krijgt hiervan terugkoppeling. Dit was een wens van de bewoners zodat het makkelijker wordt om snel problemen te kunnen melden. 

Om wangedrag op het water tegen te gaan worden speciale handhavers met een nautisch specialisme opgeleid. Zij gaan in samenwerking met de havendienst, die boot en schipper leveren, toezicht houden op het water. Verder wordt er gewerkt aan een app met realtime reisinformatie en de mogelijkheid om parkeerplaatsen en vervolgtransport te reserveren. Het streven is om die voor de zomer klaar te hebben. 

De werkgroep blijft betrokken bij het monitoren van de maatregelen en de inzet van scenario’s, maar gaat ook een rol spelen bij de uitwerking van een hernieuwde toekomstvisie op Scheveningen badplaats.