Persbericht

Ruim 90.000 kiezers buiten Nederland hebben zich geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Gepubliceerd: 10 maart 2021Laatste wijziging: 10 maart 2021

Op 17 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Ook kiezers buiten Nederland kunnen stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Deze kiezers kunnen stemmen met een briefstembewijs of een kiezerspas. Ook kunnen zij iemand machtigen om voor hen te stemmen. De registratie van de stemmen van kiezers buiten Nederland wordt geregeld door de gemeente Den Haag.

Aantal geregistreerde kiezers buiten Nederland voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Totaal aantal geregistreerde kiezers buiten Nederland: 92.772, waarvan:

  • Stemmen per brief: 89.067
  • Stemmen via een volmacht: 2.582
  • Stemmen met een kiezerspas: 1.123

Stemmen per brief

Kiezers buiten Nederland stemmen standaard per brief. De gemeente heeft aan alle geregistreerde kiezers een stembewijs gestuurd. Vier weken voor de verkiezingen hebben kiezers buiten Nederland een stembiljet ontvangen. Het kan voorkomen dat kiezers briefstembewijzen niet of te laat ontvangen, bijvoorbeeld door vertragingen bij (buitenlandse) postdiensten. Tijdens deze verkiezingen kunnen kiezers voor het eerst een vervangend briefstembewijs digitaal per mail ontvangen. Het digitaal vervangend briefstembewijs is een succes: de gemeente heeft al meer dan 4.800 aanvragen verwerkt. Het stembiljet konden kiezers al digitaal ontvangen. Hierdoor zijn kiezers in het buitenland minder afhankelijk van de post.

Stemmen via een volmacht

Bij het stemmen via een volmacht machtigt de kiezer buiten Nederland een persoon in een Nederlandse gemeente om voor hem/haar te stemmen. Deze persoon in Nederland moet dan zelf ook stemmen. Stemmen met een kiezerspas Een kiezerspas is een pas waarmee kiezers buiten Nederland bij een stembureau in een Nederlandse gemeente kunnen stemmen. Deze kiezerspas wordt vaak gebruikt door kiezers die in een grensregio wonen of mensen die op de dag van de verkiezing in Nederland zijn. Met de kiezerspas kan overal in Nederland gestemd worden, dus ook op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 waren er 80.066 geregistreerde kiezers buiten Nederland waarvan 68.132 per brief wilden stemmen. Er zijn destijds 6848 volmachten en 5680 kiezerspassen uitgegeven. Het verschil in het aantal geregistreerde kiezers buiten Nederland tussen 2017 en 2021 kan worden verklaard door de permanente registratie waar de gemeente sinds april 2017 mee werkt. Kiezers ontvangen automatisch stembescheiden voor de verkiezingen als zij geregistreerd zijn. Eerder moesten kiezers zich voor elke verkiezing opnieuw registreren.

Meer informatie

Kiezers buiten Nederland

Burgemeester Van Zanen bij de vooropening van de briefstemmen van kiezers buiten Nederland, foto: Jurriaan Brobbel
Burgemeester Van Zanen bij de vooropening van de briefstemmen van kiezers buiten Nederland, foto: Jurriaan Brobbel