Persbericht

Renovatie standplaats veegwagens Visserhavenstraat

Gepubliceerd: 10 mei 2022Laatste wijziging: 10 mei 2022

De veegpost, waar de Haagse veewagens staan, aan de Visserhavenstraat op Scheveningen, wordt gemoderniseerd. Het pand uit 1924 voldeed niet meer aan de huidige eisen. Daarom komt er nu een nieuw duurzaam en meer open gebouw. Het ontwerp is gemaakt met de gebruikers van de veegpost en ideeën van omringende bewoners zijn meegenomen. De renovatie is waarschijnlijk in 2024 klaar.

Het nieuwe ontwerp geeft de veegpost een ruimere aanblik, de rode pannendaken blijven om het oorspronkelijke karakter te behouden en er is meer ruimte voor groen. Er is gesproken over de sloop van het gebouw zodat er een nieuw pand kon komen voor de Haagse veegwagens. Uiteindelijk is besloten, mede naar aanleiding van gesprekken met bewoners, om het oude pand op te knappen en gedeeltelijk te herbouwen.

Wethouder Buitenruimte Bredemeijer:

“Tijdens het inspraakmoment hebben bewoners en gebruikers hun ideeën en wensen kenbaar gemaakt. We hebben waar mogelijk hun suggesties meegenomen in het plan. Ik ben trots dat we in het ontwerp rekening hebben gehouden met het aanzicht, zonder in te leveren op functionaliteit of duurzaamheid.”

Stadsdeelwethouder Scheveningen Mulder:

“Door het oude gebouw te renoveren in plaats van te slopen blijft de sfeer behouden. Ik ben blij dat we op Scheveningen oog blijven houden dit soort innovatieve oplossingen.”

Veegpost

In de veegpost zijn de Stadsploeg Haags Veegbedrijf, Strandploeg Haags Veegbedrijf, Handhavingsorganisatie, Boswachters, Wijkstation Duinstraat en wijkstation D’Aumeriestraat gehuisvest. Bij de aankomende renovatie  wordt zo veel mogelijk circulair en energieneutraal gebouwd.

Het voorlopige ontwerp past binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget van 7,5 miljoen.  De verbouwing is waarschijnlijk in 2024 klaar. Het voorstel voor de renovatie is naar de raad gestuurd, zodra deze instemt met het voorlopige ontwerp kan worden gewerkt aan het definitieve ontwerp. Hiervoor wordt opnieuw een inloopavond georganiseerd.

vissershavenstraat