Persbericht

Regionale samenwerking voor opleiden van duizenden extra IT’ers

Gepubliceerd: 10 maart 2020Laatste wijziging: 10 maart 2020

Overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen slaan de handen ineen om de komende jaren duizenden extra IT’ers in Zuid-Holland op te leiden en voor de regio te behouden. Dat is nodig omdat er hier nu al een groot tekort aan IT‘ers is. Dat tekort wordt de komende jaren alleen maar groter. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld op het gebied van IT-kennis en -vaardigheden aan werknemers in bestaande functies.

Om deze mismatch aan te pakken, hebben de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de gemeente Den Haag samenwerkingsverbanden gevormd met tal van bedrijven en onderwijsinstellingen. Doel van deze programma’s is om meer schoolverlaters op te leiden tot IT‘ers, werkzoekenden om te scholen en mensen die nu al actief zijn op de arbeidsmarkt actief bij of om te scholen.

De EBZ heeft binnen het vorig jaar gesloten Human Capital Akkoord een samenwerkingsverband opgezet waarin ruim vijftien lokale overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven samen optrekken: WE IT. Met dit samenwerkingsverband zorgen ze ervoor dat het aantal IT'ers groeit én dat werknemers in andere functies vertrouwd raken met IT.

De gemeente Den Haag heeft als deelnemer aan WE IT bovendien het initiatief genomen voor een Haagse Digitale Human Capital Agenda. Deze agenda richt zich specifiek op het vergroten van de aantrekkelijkheid van Den Haag als stad voor digitaal talent en het behouden van talent voor de stad en de regio.

In de elkaar versterkende plannen staan opleiden en bijscholen door actieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en het onderwijsveld centraal. WE IT ondersteunt met het oog daarop een aantal bestaande initiatieven in de provincie.

De gemeente Den Haag richt zich onder meer op de projecten Digital Competence and Education Centre en Make IT Work op de Haagse IT & Security Campus bij station Laan van NOI: fysieke leer- en werklocaties in Den Haag waar talent, bedrijven en onderwijsinstellingen elkaar ontmoeten en in co-creatie experimenteren met het toepassen van digitale techniek en het gebruik van data.

Wethouder Economie en ICT Saskia Bruines van de gemeente Den Haag:

“Den Haag biedt met een eigen IT & Security campus al ruim baan aan groei en ontwikkeling van de IT-sector in de stad. Desondanks zijn er op dit moment in Den Haag alleen al circa 3.500 vacatures in IT-gerelateerde banen. Dit gaat om IT op álle niveaus, dus ook de onderkant van de arbeidsmarkt profiteert ervan. Met ruim twintig in Den Haag actieve partners zetten we nu vol in op de opleiding van meer IT’ers, op omscholing van niet-IT’ers, op een leven lang leren en op het behoud van schaars IT-talent.”

Leonard Geluk die namens De Haagse Hogeschool - penvoerder van WE IT – het deelakkoord ondertekende, is enthousiast: “We hebben een evenwichtig pakket aan initiatieven weten te bundelen: van het interesseren van een brede doelgroep voor IT, tot het opleiden van jongeren en het omscholen van werkenden.”

Samenwerkingsverbanden


De ondertekenaars van WE IT zijn: De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mboRijnland, Computrain/NCOI, ManpowerGroup, IT Campus Rotterdam, ICT Praktijk Academie, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, gemeente Zoetermeer, TechGrounds, The Young Digitals, TekkieWorden, Young Capital Next, The Hague Security Delta en de Economic Board Zuid-Holland.

De Haagse Digitale Human Capital Agenda is opgesteld met AEGON, Amazon Web Services, ANWB, AT&T, Min BZK, eVision, Gemeente Den Haag, De Haagse Hogeschool, HCL, Huawei, MN, Nationale Nederlanden, NATO, NIBC, Post NL, ROC Mondriaan, Shell, Siemens, T-Mobile, The Hague Security Delta, The Hague Tech, TNO, TU Delft, Universiteit Leiden, Worley en YES!Delft.

Ondertekening WE IT en Haagse Digitale Human Capital Agenda.
Ondertekening WE IT en Haagse Digitale Human Capital Agenda.