Persbericht

Reactie gemeente op onderzoek gasexplosie Jan van der Heijdenstraat

Gepubliceerd: 6 juni 2019Laatste wijziging: 6 juni 2019

Na onderzoek door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is vandaag gebleken wat de oorzaak is geweest van de explosie in de Jan van der Heijdenstraat op 27 januari van dit jaar. Er is een scheur in een gasdistributieleiding van (grijs) gietijzer geconstateerd. Het gaat om een gasdistributieleiding die zich in de grond vóór het woningencomplex aan de Jan van der Heijdenstraat bevond. SodM is de onafhankelijk toezichthouder op onder meer het gasnetwerk in Nederland en adviseert de Minister van Economische Zaken en Klimaat. SodM ziet onder meer toe op de veiligheid van het landelijke gasnetwerk.

Na een gebeurtenis met zo’n grote impact als de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat, is het goed dat er grondig onderzoek is gedaan. De veiligheid van de bewoners staat immers altijd voorop. Je moet veilig kunnen wonen en leven in je huis, in je straat, in je buurt.

De bewoners van wie de woningen in januari zwaar tot onherstelbaar zijn beschadigd, zijn vanmorgen in een besloten bijeenkomst geïnformeerd. Veel mensen zaten met de onbeantwoorde vraag hoe de explosie heeft kunnen gebeuren. Als gemeente hadden wij die vraag ook. Volgens SodM is de gasexplosie ontstaan doordat er gas is vrijgekomen uit een scheur aan de zijkant van een grijs gietijzeren gasleiding. Waardoor die scheur is ontstaan en hoe de ontsteking heeft plaatsgevonden, weet SodM nog niet. Als gemeente vinden wij het dan ook goed dat SodM meteen vandaag heeft aangekondigd verder onderzoek te doen.

De gemeente leeft mee met de getroffen bewoners en heeft meteen na de gasexplosie dan ook op verschillende manieren advies en ondersteuning geboden aan de bewoners die daar op dat moment behoefte aan hadden, onder meer op het gebied van (tijdelijke) huisvesting.

Naast de bekendmaking van de oorzaak van de gasexplosie is vandaag door deskundigen van SodM ook een heldere boodschap afgegeven: in Den Haag én in heel Nederland zullen oude gasleidingen sneller moeten worden vervangen. Dat roept bij mensen nieuwe vragen op. Dat hebben we vanmorgen ook gemerkt in de gesprekken met de zwaarst getroffen bewoners.

Het aanleggen, onderhouden en vervangen van gasleidingen is in Nederland de verantwoordelijkheid van netbeheerders. Een netbeheerder is een onafhankelijk nutsbedrijf dat een transportnetwerk voor energie beheert. In onze stad is dat Stedin. Om de veiligheid en het vertrouwen van inwoners te waarborgen, heeft de toezichthouder vandaag aan Stedin en de andere netbeheerders een aantal dringende aanbevelingen gedaan. De vervangingsoperatie van oude gasleidingen, zoals (grijs) gietijzer, moet versneld worden uitgevoerd. In bebouwde gebieden moeten netbeheerders vaker actief op zoek gaan naar mogelijke lekkages in kwetsbare gasleidingen. En Stedin moet de aanpak van de vervangingsoperatie volgens SodM baseren op een heldere risicoanalyse.

De gemeente Den Haag heeft vandaag met instemming vernomen dat Stedin alle aanbevelingen van SodM helemaal overneemt en ook zo snel mogelijk. De gemeente zal Stedin zo veel mogelijk faciliteren bij de uitvoering van de vervangingswerkzaamheden.

Behalve toezichthouder SodM kwam ook het Openbaar Ministerie (OM) vandaag naar aanleiding van de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat met informatie voor de getroffen bewoners. Het OM ziet geen aanleiding om strafrechtelijke vervolging in te stellen, omdat het tijdens zijn onderzoek geen strafbaar feit heeft geconstateerd.

Als gemeente Den Haag realiseren wij ons dat de zorgen van de bewoners van de Jan van der Heijdenstraat niet ophouden met de openbaarmakingen van vandaag. Met name de bewoners van de negen zwaarst getroffen woningen blijven daarom de aandacht houden van het college en zullen waar mogelijk worden ondersteund in deze moeilijke periode. Ook Stedin heeft contact met de gedupeerden van de ernstig getroffen woningen en is met hen in gesprek om de verdere financiële en materiële afwikkeling goed te laten verlopen.

De gemeente ondersteunt ook het initiatief van Stedin om de komende tijd inloopbijeenkomsten voor bewoners in de omgeving van de Jan van der Heijdenstraat te organiseren. Ook bewoners die met verdere vragen zitten zijn uiteraard welkom bij deze inloopbijeenkomsten.

Ongetwijfeld leven er ook vragen bij andere bewoners in de stad. Stedin heeft daarom op haar website uitgebreide informatie beschikbaar gesteld: www.stedin.net/janvanderheijdenstraat. Daarnaast kunnen bewoners in Laak ook met Stedin bellen via 010-8923128 of e-mailen via klachtenteam@stedin.net.

Ook de gemeente heeft geprobeerd zoveel mogelijk informatie bij elkaar te zetten op de gemeentelijke website www.denhaag.nl. Tot slot kunnen bewoners ook met vragen bellen naar 14070 of mailen naar gasleidingen@denhaag.nl.