Persbericht

Reactie gemeente Den Haag naar aanleiding van artikel in De Telegraaf

Gepubliceerd: 16 december 2020Laatste wijziging: 16 december 2020

Vanochtend verscheen een artikel in De Telegraaf over een interne quick scan uit 2016/2017 waarin is onderzocht wat de economische effecten zijn van de renovatie van het Binnenhof voor de stad Den Haag. In het krantenartikel is de reactie van de gemeente op vragen van de krant in het geheel niet meegenomen. Omdat dat niet is gebeurd, plaatsen wij onze reactie hier integraal.

Er is inderdaad een quick scan gemaakt in 2016/2017 waarin is onderzocht wat de economische effecten van de renovatie van het Binnenhof en de sluiting ervan kan zijn voor een periode van 5,5 jaar. Deze quick scan werd opgesteld voor de eigen positiebepaling van de gemeente in de gesprekken met het Rijk over de gevolgen. De quick scan stelt dat vergelijkbare situaties - denk bijvoorbeeld aan de verbouwing Rijksmuseum, Sagrada Família en Louvre - leiden tot een afname van 50% van de mensen die voor het Binnenhof naar de stad komen. Daarmee zou het gaan om 10% minder toeristen en 2,5% minder inwoners en regionale bezoekers. Op grond van dat gegeven zijn de economische effecten ingeschat.

Met het RVB zijn we in die tijd in gesprek gegaan over het proces, de participatie en de noodzakelijke maatregelingen en investeringen om de stad aantrekkelijk te houden. We zijn daarbij tot de afspraak gekomen dat we de bezoekersstromen zoveel mogelijk op peil moeten houden en we gezamenlijk moeten voorkomen dat de bezoekersstromen terug zouden lopen. Zeker in de mate zoals in het onderzoek genoemd. Deze ambitie en afspraak is neergeslagen in het zogenaamde ‘paarse boekje(externe link)’ uit 2017. Dit is 13 maart 2017 gepubliceerd en met de raad gedeeld. We zijn nu volop in gesprek met het Rijk hoe en via welke maatregelen we er gezamenlijk voor zorgen dat voldoende bezoekers naar de binnenstad blijven komen.

Het komt vaker voor dat er scans worden gemaakt of onderzoeken worden gehouden die de basis vormen voor de positiebepaling van de gemeente. In het voorjaar komt het College met een stuk naar de raad over de aanpak, de omgevingsvisie en de programmering om de bezoekersstroom - afgezien van corona - op peil te houden. Er verandert momenteel veel en het is nog steeds niet duidelijk wat het Rijk precies gaat doen en wanneer. De gemeente hoopt snel op duidelijkheid wat betreft de verhuisplannen van de Tweede Kamer. Dat is belangrijk voor de bewoners en de ondernemers in de binnenstad. Belangrijk is een zorgvuldig proces.