Persbericht

Reactie burgemeester Remkes op surfdrama Scheveningen

Gepubliceerd: 12 mei 2020Laatste wijziging:

Dames en heren,

Gisteravond en vannacht heeft zich in de buurt van het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen een drama voorgedaan. Fitte, jonge, sportieve mensen, die de zee daar kennen als hun broekzak, zijn tòch in de problemen geraakt. Hierbij zijn 5 mensen omgekomen.

Het verdriet in de Scheveningse gemeenschap is onvoorstelbaar. Men weet hier als geen ander dat ‘De zee geeft en de zee neemt’, maar de manier waarop nu zoveel jonge levens worden afgebroken en zoveel families en vriendengroepen getroffen zijn, is ongekend wreed.

Ik weet dat dit nu nog geen echte troost biedt maar aan alle getroffen families wil ik laten weten dat wij in Den Haag allemaal om u heen staan.

Ik wil mijn grote waardering en dank uitspreken aan alle hulpdiensten. De professionals, én de vele vrijwilligers van KNRM, de Kustwacht, Politie, Brandweer, GGD hebben als bezetenen gewerkt, en samengewerkt, om te redden wat er te redden was.

Letterlijk. Ik heb dat met eigen ogen gezien en ben diep onder de indruk.

Het is nu nog te vroeg om definitief vast te stellen wat er precies is gebeurd en welke samenloop van omstandigheden gezorgd heeft voor deze dodelijke uitkomst. We gaan dat vanzelfsprekend tot de bodem uitzoeken. Hoe kon het dat mensen met zoveel ervaring op een plek die goed bekend was toch volkomen zijn overvallen? Maar ook: hoe kon het dat er zich bij het ene havenhoofd een drama afspeelt, terwijl er bij het andere havenhoofd, nog geen 100 meter verder, nog tot laat in de avond werd door gesurft?

Bij de ongekende reddings- en bergingsoperatie gisteravond, vannacht en vandaag, zijn alle hulpdiensten op hun manier betrokken geweest. Om tot een goed inzicht te komen van de mogelijke oorzaken en dus ook van mogelijke oplossingen en aanpassingen voor de toekomst, gaan de verschillende hulpdiensten eerst goed hun eigen optreden evalueren en gaan we die informatie vervolgens bij elkaar brengen. In de loop van volgende week komt de Veiligheidsregio Haaglanden daarover bij u met de eerste informatie.

Vandààg spreken we over de slachtoffers. Mòrgen gaan we beginnen met te begrijpen wat er is gebeurd. Ik begrijp dat u honderd vragen heeft. Die vragen hebben wij ook. U kunt uw honderd vragen nu honderd keer stellen en ik zal u honderd keer zeggen: dat gaan we uitzoeken. Maar daar brengen we nù onze slachtoffers niet mee terug. Zij, hun familie en vrienden krijgen op dit moment onze aandacht en steun.