Persbericht

Pauline Meurs leidt onafhankelijk onderzoek naar Xtra

Gepubliceerd: 2 augustus 2019Laatste wijziging: 2 augustus 2019

Het stadsbestuur van Den Haag heeft Pauline Meurs bereid gevonden om als onafhankelijk voorzitter het onderzoek te leiden naar welzijnsorganisatie Xtra. Mevrouw Meurs is op dit moment hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De berichten die recent over Xtra zijn verschenen,  zijn voor het college reden tot het laten uitvoeren van onafhankelijk onderzoek. Het stadsbestuur wil een compleet beeld krijgen van het functioneren van Xtra op het gebied van het welzijnswerk.

“Met haar kennis van en ervaring met complexe en gevoelige dossiers is Pauline Meurs de aangewezen persoon om dit onafhankelijke onderzoek te leiden”, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad.

Pauline Meurs gaat nu eerst aan de slag met een opzet voor het onderzoek. Op verzoek van het college zal zij daarbij ook de inbreng van de gemeenteraad betrekken. Wat het college betreft behelst het onderzoek naar het functioneren van Xtra in elk geval de volgende terreinen: financiën inclusief bedrijfsvoering, waaronder het verantwoord en doelmatig inzetten van gemeentelijke subsidies; de (organisatie) cultuur van Xtra; de kwaliteit van het welzijnswerk; en de relatie met en positie van andere samenwerkingspartners in wijken en buurten van Den Haag.

Ook de in de media genoemde signalen, ontwikkelingen en zorgen worden wat het college betreft meegenomen in dit onafhankelijke onderzoek.

“Het is van groot belang dat een organisatie die midden in de samenleving staat, beschikt over heldere en gedragen uitgangspunten, die bekend zijn én worden gerespecteerd”, stelt het college.