Persbericht

Onmiddellijke stop op verkamering in gemeente Den Haag

Gepubliceerd: 18 maart 2020Laatste wijziging: 19 maart 2020

De gemeente Den Haag geeft per direct geen omzetvergunningen voor kamerbewoning meer af in tien Haagse wijken. Dit is noodzakelijk vanwege de druk in deze wijken op de schaarse goedkope woningvoorraad. Voor de zomer presenteert de gemeente verdere maatregelen om de druk op de woningmarkt te verlichten.

In Den Haag wordt al een aantal jaar in hoog tempo ‘verkamerd’. Beleggers kopen goedkope woningen op, om deze vervolgens per kamer te verhuren. Er is een sterke stijging te zien: het aantal kamerbewoningen van vier of meer personen verdubbelde tussen 2018 en 2019.

Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn): “Er is sprake van absolute woningnood in Den Haag. In bepaalde wijken loopt de druk op de bestaande, zelfstandige woningvoorraad door de verkamering zo hoog op, dat ik het nodig vind om per direct in te grijpen. Ook in deze wijken moet een goedkope woningen beschikbaar blijven voor huishoudens met lage inkomens. Een doemscenario dreigt, waarbij steeds kleinere, onzelfstandige woningen voor steeds hogere prijzen worden verhuurd. Een race to the bottom”.

Kwetsbare wijken

Het verbod op verkamering geldt per direct in de wijken waar het belang van behoud van de schaarse, goedkope zelfstandige woningvoorraad als gevolg van verkamering het grootst is. Dit zijn de wijken waar de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen lager ligt dan € 165.000. Hierbij wordt aangesloten bij de Woonagenda, waarin is bepaald dat woonruimte met een WOZ-waarde tot € 165.000 behoort tot het ‘goedkope segment’. Wethouder Balster: “Juist deze wijken zijn extra kwetsbaar voor de negatieve gevolgen van verkamering. Dit zie je ook aan de cijfers: 93 van de 190 vergunningen die in 2019 verstrekt werden, werden verleend in één zo’n wijk”.

Het verbod geldt in de volgende tien wijken: Zuiderpark, Moerwijk, Laakkwartier en Spoorwijk, Rustenburg en Oostbroek, Transvaalkwartier, Morgenstond, Schildersbuurt, Bouwlust/Vrederust, Leyenburg en Groente- en Fruitmarkt.

Fatsoenlijk verhuren moet weer de norm worden

Naast het directe verbod op verkamering onderzoekt de gemeente een aantal maatregelen die op de lange termijn rust moeten brengen op de oververhitte woningmarkt. Denk hierbij aan de invoering van een verhuurvergunning zodat slecht verhuurderschap beter aangepakt kan worden. En een zelfbewoningsplicht die ervoor zorgt dat schaarse woningen niet meer worden opgekocht om vervolgens duur verhuurd te worden. Voor de zomer komt de gemeente hierop terug.

Meer informatie?

Verkenning nieuw beleid kamerbewoning en tussentijdse maatregel omzettingsvergunningen

Beleidsregel omzettingsvergunning Den Haag 2020