Persbericht

Normen voor maatschappelijke voorzieningen bij groei van de stad

Gepubliceerd: 2 februari 2021Laatste wijziging: 2 februari 2021

Het aantal inwoners in Den Haag groeit de komende jaren met 5.000 per jaar. In 2040 wonen er 100.000 meer mensen in de stad dan in 2020 blijkt uit berekeningen waar nu rekening mee wordt gehouden. Daarom worden er tienduizenden woningen gebouwd. Om ook te zorgen voor een prettige leefomgeving, komt het College met normen voor maatschappelijke voorzieningen, zoals groen, onderwijs en huisartsen. Die normen dragen bij aan een leefbare en aantrekkelijke stad, omdat er nu bijvoorbeeld is omschreven hoeveel scholen, parken en sporthallen nodig zijn om de groei goed op te vangen.

Wethouders Anne Mulder (Financiën, Stadsontwikkeling) en Hilbert Bredemeijer (Onderwijs, Sport en Buitenruimte) maken vandaag bekend dat met de normen voortaan integraal wordt gewerkt.

Mulder: "We plannen hier in Den Haag de komende 20 jaar de grootste binnenstedelijke stadsontwikkeling van het land; in feite bouwen we een stad in een stad. Al deze mensen moeten wonen, maar we moeten de voorzieningen die daarbij horen niet vergeten. Fijn wonen en werken is meer dan alleen een huis of een kantoor. Mensen hebben ook een prettige omgeving nodig en de juiste voorzieningen. We gaan daarbij stap voor stap, met de planning van bouwprojecten en voorzieningen én met de daarbij behorende financiën. Daarvoor doen we ook op gezette tijden een beroep op het Rijk en de regio. Daar lobbyen we hard voor."
Bredemeijer: "De komst van zoveel nieuwe inwoners betekent dat het drukker en voller wordt in de openbare ruimte. En dat betekent dat we extra moeten doen om voor een leefbare en aantrekkelijke stad te zorgen. Als je met je gezin komt wonen in Den Haag of binnen Den Haag verhuist, dan wil je wel lekker kunnen wandelen. Sporten in een sporthal. Je kinderen naar een goede school sturen. Naar een speeltuin. Genieten van cultuur. Naar de huisarts. En meer. Het zijn dingen waar ik zelf continu mee bezig was toen ik met mijn gezin op zoek was naar een woning in Loosduinen. De leefbaarheid is erbij gebaat dat we hier tijdig bij stil staan. Dit punt markeren we nu. Dit is een belangrijke opdracht aan onszelf, aan de hele gemeente. Deze normen geven ons houvast en een goede reden om aan de bel te trekken als het scheef loopt."

Lees meer over de Haagse referentienormen maatschappelijke voorzieningen op het RIS.

De groei van de stad moet gepaard gaan met maatschappelijke voorzieningen, zoals voldoende groen.
De groei van de stad moet gepaard gaan met maatschappelijke voorzieningen, zoals voldoende groen.