Persbericht

Nieuwe, tijdelijke woonvoorziening voor daklozen

Gepubliceerd: 11 oktober 2018Laatste wijziging:

In het voormalige pand van het Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan 600 komt een locatie ‘wonen met begeleiding’, voor mensen die op dit moment geen eigen dak boven hun hoofd hebben. Het betreft een voorziening voor maximaal twee jaar.

De gemeente Den Haag wil de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen in onze stad verbeteren. Een grote groep mensen verblijft nu noodgedwongen in de nachtopvang, omdat er geen passende (vervolg)huisvesting beschikbaar is. De komende jaren worden - verspreid over de stad – nieuwe, kleinere woonvoorzieningen gerealiseerd.

Wie komen hier te wonen?

Het gaat om ongeveer 40 vrouwen en 50 mannen. Zij kunnen hier zowel ’s nachts als overdag verblijven en in het pand is dag en nacht begeleiding aanwezig. Belangrijk is verder dat de bewoners overdag bezig zullen zijn met (vrijwilligers)werk, een studie of andere dagbesteding. Of zij worden geholpen bij het vinden hiervan. Ook krijgen zij professionele begeleiding bij zaken als huisvesting en financiën. Het is de bedoeling dat zij na enige tijd doorstromen naar een andere, meer zelfstandige woonvorm. Bert van Alphen, wethouder Maatschappelijke Opvang:

De opvang en begeleiding moeten echt beter. Zoals het nu geregeld is, slapen er te veel mensen met te diverse problematiek te lang op één locatie bij elkaar.

Planning

Het pand aan de Sportlaan staat op dit moment grotendeels leeg. Om het geschikt te maken voor de nieuwe bewoners, wordt binnenkort gestart met een aantal inpandige werkzaamheden. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners nog voor het einde van dit jaar hun intrek in het pand nemen.

Woensdag 17 oktober is er een bijeenkomst voor omwonenden. Zij krijgen hier nadere informatie over de tijdelijke voorziening en de nieuwe bewoners. Ook kunnen zij hier hun eventuele vragen stellen.

Onderzoek Rekenkamer

De Haagse Rekenkamer heeft in januari 2018 een kritisch onderzoek uitgebracht over de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen in Den Haag. Belangrijk punt van kritiek is, dat er te weinig mensen doorstromen naar meer zelfstandige woonruimte. Door gebrek aan passende vervolghuisvesting blijven mensen te lang in (dure) voorzieningen hangen. Dat is niet goed voor hun ontwikkeling naar meer zelfstandigheid en bovendien kost het de gemeente veel geld. De gemeenteraad heeft naar aanleiding van het Rekenkamerrapport verschillende moties aangenomen, waarin onder meer gevraagd wordt de begeleiding en opvang van Haagse dak- en thuislozen te verbeteren. In de gemeentebegroting is hiervoor extra geld vrijgemaakt (4,5 miljoen per jaar). Bert van Alphen:

Samen met mijn collega-wethouders zoeken we naar passende huisvesting en passende begeleidingsvormen. Als college hebben we onze handtekening gezet onder het coalitieakkoord, waarin verbetering van de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen als een van de prioriteiten is benoemd.