Persbericht

Nieuw pakket voor een Schone Stad

Gepubliceerd: 8 december 2020Laatste wijziging: 8 december 2020

We willen allemaal wonen in een stad die vrij is van vuil en viezigheid. Daarom trekken dagelijks meer dan 700 medewerkers van de gemeente Den Haag erop uit om de stad schoon te houden. Zij halen zwerfafval van de straat, het strand en uit het groen, verwijderen illegale dumpingen naast restcontainers en ruimen natuurlijk afval op zoals blad en zand. In een groeiende stad moet ook de afvalaanpak meegroeien. Daarom komt wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) met een nieuwe aanpak voor een Schone Stad 2021-2022.

Bredemeijer:

“Iedereen wil een schone stad. Alle inwoners, voor wie een nette buurt ook een fijne buurt is. Ondernemers, die hun brood willen verdienen in een aantrekkelijke winkelstraat en bezoekers die naar onze mooie stad komen om te genieten. Iedere dag steken daarom honderden medewerkers de handen uit de mouwen en gelukkig doen veel mensen mee. Maar vervuilers die willens en wetens verzaken, pakken we aan.”

Zwerfafval op straat en in het water

In Den Haag staan zo’n 7500 afvalbakken, 6700 ondergrondse afvalcontainers, 1000 glas-, papier-, pmd- en textielcontainers, 100 ondergrondse Gft-containers en tientallen broodcontainers. Jaarlijks wordt zo’n 1.4 miljoen kilo blad opgeruimd en gecomposteerd. Het water wordt gebaggerd en drijfvuil, kroos en algen worden verwijderd. Ook wordt geëxperimenteerd met speciale ‘plasticvangers’ om drijvende plasticdeeltjes uit de grachten te halen. In de loop van 2021 volgt bovendien een landelijk verbod op plastic wegwerpproducten als borden, bestek en rietjes. Vanaf dan geldt ook statiegeld op kleine plastic flesjes. De gemeente moedigt het kabinet aan dat ook op blikjes in te voeren. Ook houden we hondeneigenaren aan hun opruimplicht.

Bredemeijer:

“Den Haag is mooi, maar nog mooier zonder zooi. Een blikje naast een bankje, een peuk in het park of uitgekauwde kauwgom op straat: het is smerig, ziet er niet uit en slecht voor de natuur. Daarom zeven we het zand met onze beachcleaners, ruimen we de straten op met 20 veegmachines en scheppen we het water schoon. Ook vragen we bewoners mee te doen. Door afval gewoon netjes in de bak te gooien, maar ook door goeie initiatieven als TrashUreHunt en de grondstofjutters te stimuleren.”

Afvalaanval op basis van data

In 2019 werd ongeveer 835.000 kilo aan illegaal gedumpte zakken en dozen verwijderd. Afval op straat is rommelig en trekt ongedierte aan. Daarom moet de basis op orde zijn: de gemeente zorgt ervoor dat containers en bakken goed werken en schoon zijn, en dat afval op tijd wordt opgehaald. Bewoners gooien afval vervolgens in de bak, ondernemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsafval. Wie zich desondanks niet aan de regels houdt, riskeert een boete. Ondertussen doet de gemeente onderzoek naar afvalsoorten, plekken van dumpingen, hoe vol containers zitten en het type meldingen. Per gebied wordt zo een afvalaanpak ontwikkeld. En daar waar de rommel het ergst is, maakt de gemeente ook in het weekend schoon.

Bredemeijer:

“Afval op straat is een grote ergernis van bewoners. Terecht. Illegaal afval naast de container spant daarbij de kroon. In een groeiende, levendige stad is het daarom cruciaal steeds bij te kunnen sturen op overlast. Dat doen we aan de hand van meldingen en metingen. Met strakke straatreiniging en harde handhaving. Bijvoorbeeld in burger, omdat dan de pakkans groter is. Zo pakken we de Haagse afval-hotspots aan.”

Schoon: van keuken tot container

Rondom de vieste plekken in de stad worden folders in verschillende talen uitgedeeld, wijkambassadeurs ingezet en educatieve activiteiten bedacht voor de jongste inwoners. De gemeente trekt waar mogelijk op met ondernemersverenigingen, bewonersgroepen én woningcorporaties. Zo start volgend jaar een actie om portieken te poetsen in een wijk waar veel troep op straat staat. Zodat bewoners ook de ruimte na de voordeur schoon houden: van keuken tot container. Ook blijven we adoptanten voor containers werven.

Bredemeijer:

“In Den Haag mogen we ons gelukkig prijzen met zo veel betrokken bewoners. Denk aan de ruim 1000 mensen die al een container hebben geadopteerd en zo de buurt schoonhouden. Of de mensen die vanaf een supboard afval uit het water vissen. En natuurlijk alle bewoners die steevast een melding maken, dat helpt enorm. Zo weten we waar we moeten zijn. Vanaf maart kan dat sneller en makkelijker met de nieuwe MyCleanCity App. Samen moet het lukken.”