Persbericht

Met zaterdag-openstelling Haagse Zaak nu alle dagen dagopvang voor daklozen

Gepubliceerd: 3 september 2018Laatste wijziging: 3 september 2018

Vanaf 1 oktober is De Haagse Zaak ook op de zaterdagen open. Hiermee is er voor dak- en thuislozen nu ook op zaterdag een plek waar zij terecht kunnen om even op adem te komen en niet op straat te hoeven rondlopen.

Wethouder Bert van Alphen: “Het is belangrijk dat daklozen ook overdag ergens terecht kunnen; een plek waar zij tot rust kunnen komen en bij voorkeur ook kunnen deelnemen aan activiteiten.”

Uit het rapport van de Haagse rekenkamer (januari 2018) blijkt dat er onvoldoende passende ondersteuning is voor daklozen in Den Haag. Het oplossen van deze problemen heeft hoge prioriteit. Mede daarom heeft wethouder Van Alphen Reakt, de beheerder van De Haagse Zaak, gevraagd de openingstijden uit te breiden.

Dat er behoefte was aan deze uitbreiding bleek ook uit gesprekken met (vertegenwoordigers van) de dak- en thuislozen in de stad.

Bert van Alphen: “Ik heb veel contact met zowel de verschillende organisaties die zich bezighouden met de opvang en begeleiding van de dak- en thuislozen, als met de mensen zelf. We zijn hard aan het werk met structurele maatregelen. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, maar op de kortere termijn zijn er ook stappen te zetten die bijdragen aan verbetering. Deze uitbreiding van de openstelling is daar een goed voorbeeld van.”

Bij de Haagse Zaak kunnen bezoekers een douche nemen, er worden activiteiten georganiseerd en ze kunnen er hun verhaal kwijt. Ook kunnen ze er terecht met een hulpvraag en worden zij gestimuleerd gebruik te maken van hulpverlening.

Bert van Alphen: “Om mensen te kunnen helpen bij het oplossen van hun problemen, moeten ze natuurlijk eerst in beeld zijn. Laagdrempelige voorzieningen zoals de Haagse Zaak, waar mensen ook terecht kunnen voor een kop koffie zonder veroordeeld te worden vanwege hun verslaving of andere problemen, vervullen hierbij een belangrijke rol.”

Door de openstelling van de Haagse Zaak op de zaterdag is er nu op alle dagen van de week dagbesteding voor daklozen.