Persbericht

Meer aandacht voor dieren door nieuwe nota dierenwelzijn

Gepubliceerd: 18 december 2020Laatste wijziging: 18 december 2020

Dieren zijn enorm waardevol in het leven van inwoners van Den Haag. Daarom wordt dierenwelzijn ook belangrijker, en komt wethouder van Tongeren (Duurzaamheid, Energietransitie en Dierenwelzijn) met een nieuwe nota dierenwelzijn. In deze nota staan de belangrijkste acties en ambities van de stad op het gebied van dierenwelzijn voor de komende jaren. Goede voorlichting over het aanschaffen en houden van dieren en ondersteuning van de dierenorganisaties in de stad zijn de belangrijkste thema’s om het welzijn van dieren te bevorderen en dierenleed te voorkomen. Om de plannen uit te voeren is er in 2021 structureel extra geld gereserveerd, waardoor er jaarlijks ongeveer €950.000 beschikbaar is.
Van Tongeren: “Zeker tijdens deze coronacrisis is duidelijk geworden hoe waardevol dieren zijn in het leven van veel mensen. Ze bieden troost en kunnen helpen bij eenzaamheid. Daarom moeten we aandacht hebben voor het welzijn en de rechten van dieren, en dierenleed zoveel mogelijk voorkomen. Of het nu huisdieren zijn, wilde dieren of de dieren in onze stadsboerderijen. Met deze nota zetten we weer stappen naar een fijner leven voor alle dieren in Den Haag.” 

Goede voorlichting over het bewust aanschaffen en houden van een huisdier, en het belang van chippen, castreren en steriliseren is in deze nota een van de belangrijkste thema’s om dierenleed en zwerfdieren vooraf te voorkomen. Die voorlichting wordt bij speciaal hiervoor ingerichte Huisdier Informatiepunten gegeven, die het college de komende jaren blijft ondersteunen en die waar mogelijk uitgebreid worden. Samen met dierenartsen wordt gekeken hoe ondersteuning kan worden geboden aan huisdierbezitters met een laag inkomen.

Daarnaast zet de wethouder nog meer in op samenwerking met de dierenorganisaties in de stad. Zo werkt de gemeente samen met organisaties en opvanglocaties die afstands(huis)dieren opvangen en ervoor zorgen dat deze een nieuw thuis krijgen, en gewonde wilde dieren weer op de been helpen. Om deze samenwerking naar een volgend niveau te tillen wordt er vanaf 2021 een jaarlijks overleg georganiseerd waarbij gemeente, dierenorganisaties en de hulpdiensten overleggen over de onderlinge samenwerking. 

De nota is tot stand gekomen met behulp van onder andere de dierenorganisaties en opvanglocaties in de stad. Ook uit het initiatiefvoorstel Nota Dierenwelzijn van Partij voor de Dieren zijn de haalbare voorstellen overgenomen.

Lees de nota op het Raadsinformatiesysteem: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/635298