Persbericht

KOM Loosduinen krijgt een wijkbudget van 30.000 euro

Gepubliceerd: 30 september 2020Laatste wijziging: 30 september 2020

De gemeente Den Haag nodigt iedereen in Kom Loosduinen uit ideeën aan te leveren voor een mooiere wijk. Alle plannen zijn welkom, maar voorwaarde is wel dat een idee realistisch is, binnen een jaar kan worden uitgevoerd en in het budget van 30.000 euro valt. Ook ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen uiteraard meedoen.

Stadsdeelwethouder Hilbert Bredemeijer:

“Ik daag alle betrokken bewoners en ondernemers uit met plannen te komen, groot of klein. Jullie weten zelf het beste wat nodig is om de wijk beter te maken. De deadline is 1 november, dus wees op tijd! Zo bouwen we samen aan een mooiere wijk.”

De plannen zijn bedoeld om de Wijkagenda Kom Loosduinen 2020-2024 voor elkaar te krijgen. Deze agenda is tot stand gekomen door en met de wijk. Hierin staat onder andere dat iedereen zich thuis moet kunnen voelen in de wijk en dat het winkelcentrum meer moet gaan bruisen. Denk dus aan projecten waarbij bewoners elkaar ontmoeten. Of aan activiteiten die voor meer levendigheid zorgen.

Aan de slag

Iedereen die in Kom Loosduinen woont, kan tot en met zondag 1 november een initiatief insturen via www.komloosduinenbegroot.nl. Een plan kan ook ingeleverd worden in de ideeënbus in de Bibliotheek Loosduinen. Alle bewoners kunnen vervolgens stemmen op hun favoriete idee. De gemeente toetst de initiatieven op haalbaarheid en bewoners verdelen daarna het geld tussen de overgebleven plannen. De winnende plannen worden in januari 2021 bekendgemaakt.

Hulp

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw plan? Kom dan naar het inloopspreekuur ‘Bouwen aan Kom Loosduinen’. Vanaf 7 oktober kunt u elke woensdag tussen 15.30 en 17.00 uur in de Bibliotheek Loosduinen hulp krijgen bij het indienen van uw plan. Loop gerust even binnen. Lukt dat niet? Neem dan contact op met het stadsdeel Loosduinen via e-mail: komloosduinenbegroot@denhaag.nl.