Nu:
Coronavirus
Laatste update: 12:43 uur

Persbericht

Kleinere Haagse Foodmarkt (HFM) opent deuren vanaf vrijdag 09.00 uur

Gepubliceerd: 26 maart 2020Laatste wijziging: 27 maart 2020

Woensdag 25 maart heeft waarnemend burgemeester Johan Remkes de Haagse Markt gesloten. De Haagse Markt is een essentieel onderdeel van de voedselketen in Den Haag. Het college stelt daarom een nieuwe, tijdelijke en veel kleinere markt voor: de Haagse Foodmarkt (HFM). De HFM start vrijdag 27 maart en is geopend op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Hierbij staan veiligheid en volksgezondheid voorop: de 1,5 meter afstand moet gewaarborgd zijn, anders sluit de markt alsnog.

Het aanbod op de Haagse Markt van vaak relatief goedkope en verse etenswaar in de buitenlucht is een belangrijk onderdeel van het winkelaanbod in deze periode. Bij de HFM staat daarom alles in het teken om deze voedselvoorziening voor bewoners van de omliggende wijken niet te onderbreken. De HFM is daarmee een markt in kleinere vorm. De marktondernemers mogen alleen voedingsartikelen verkopen, zoals vlees en vis, groente en fruit, zuivel, delicatessen, noten en zuidvruchten, brood en banket en biologische en fairtrade-producten. 

Kramen verder uit elkaar

De HFM wordt een markt met strenge maatregelen om de RIVM-richtlijnen te waarborgen, zoals een verplichte looproute en een controle bij de ingang. Er wordt een beperkt aantal bezoekers per keer binnengelaten om filevorming te voorkomen. De opgang Hoflandplein wordt de ingang en de Hobbemaplein-zijde de uitgang. Er zijn fysieke maatregelen getroffen zoals het plaatsen van (drang)hekken en tijdelijke belijning om de grenzen expliciet te maken waar winkelend publiek mag komen en waar niet. Bij de entrees staan al duidelijk zichtbare borden met regels in meerdere talen. Zowel op het marktterrein als daarbuiten worden toezichthouders ingezet om te zorgen dat de 1,5 meter regel goed gehandhaafd wordt. Ook komen de kramen op ruime afstand van elkaar te staan.  

Ondernemersloket op de HFM

Bij ondernemers die niet kunnen handelen op de markt, wordt geen marktgeld geheven. De marktkooplieden kunnen daarnaast uiteraard gebruikmaken van de landelijke regelingen, die het Rijk voor ondernemers heeft opengesteld. Voor alle Haagse ondernemers is de gemeente daarbij met een aanvullend lokaal steunpakket gekomen. Deze maatregelen gelden ook voor de marktkooplieden. Ondernemers kunnen de gemeente te allen tijde benaderen voor vragen en adviezen, onder andere via het ondernemersportaal. Daarnaast wordt op de HFM een ondernemersloket ingericht. Hier kunnen ondernemers terecht met vragen en zorgen over de maatregelen ten gevolge van het coronavirus.