Persbericht

In actie voor een veilig en leefbaar Transvaal

Gepubliceerd: 10 maart 2020Laatste wijziging: 18 maart 2020

De gemeente Den Haag, politie, brandweer, HTM, belastingdienst en Stedin hielden op vrijdag 6 maart een grote integrale handhavingsactie (IHA) in de wijk Transvaal. Tijdens de actie was in het bijzonder aandacht voor het Kaapseplein en de Paul Krugerlaan. De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

Voertuigcontrole en verkeersveiligheid

De politie controleerde samen met belastingzaken van de gemeente, de Rijksbelastingdienst, brandweer en het gemeentelijk parkeerteam honderden voertuigen in de wijk. De Rijksbelastingdienst inde € 16.200 aan openstaande belastingschulden. Van 6 personen die niet direct konden betalen is het voertuig in beslag genomen. Ook belastingzaken van de gemeente inde € 10.800 aan onbetaalde belastingen.

De politie hield 1 persoon aan voor rijden onder invloed van drugs. Daarnaast gaf zij een aantal bekeuringen voor het overtreden van verkeersregels. 2 personen hadden nog openstaande boetes die zij direct hebben betaald. Het parkeerteam gaf 121 bekeuringen voor het niet betalen van parkeergeld. Foutparkeren is een grote ergernis in de wijk, hiervoor werden 23 bekeuringen gegeven.

Tijdens de IHA werden 23 boetes voor foutparkeren gegeven
Tijdens de IHA werden 23 boetes voor foutparkeren gegeven

Controle bijzondere wetten

Een team van politie en handhaving ging samen op pad om controles uit te voeren op bijzondere wetten, zoals de Wet Wapens en Munitie, de Geneesmiddelenwet en de Drank & Horecawet. Er zijn 6 winkels gecontroleerd, daarbij zijn honderden producten in beslag genomen. Onder andere medicijnen die uit het buitenland komen maar in Nederland door een arts voorgeschreven moeten worden. Ook nam het team namaakkleding en tassen in beslag.

Woningcontroles

De Haagse Pandbrigade controleerde 13 woningen. Daarbij zijn verschillende misstanden geconstateerd. Met name overbewoning is een veel voorkomend probleem. Zo zijn bijvoorbeeld in een woning van 55m2 14 personen aangetroffen. Van 28 personen wordt het adres in onderzoek gesteld omdat zij niet ingeschreven stonden op een adres, maar daar vermoedelijk wel wonen. Het Huurteam gaat aan de slag met 5 zaken, waar huurders een veel te hoge huur betalen.

Horecacontroles

In Transvaal krijgen politie en gemeente veel signalen en meldingen van misstanden in de horeca. Met name illegaal gokken, schijnbeheer en overlast door bezoekers zijn veel voorkomende problemen. Daarom wordt de horeca in het gebied vaker gecontroleerd. Tijdens de actie zijn 18 horecazaken bezocht. Daarvan waren er 14 in orde. Bij de overige ondernemingen is een aantal overtredingen aangetroffen. Opvallend was dat in 2 ondernemingen hoge koolmonoxidewaardes zijn gemeten. De brandweer legde hier een stookverbod op.

Controle openbaar vervoer

De controleurs van de HTM hebben tram 6, 11 en 12 gecontroleerd. 51 reizigers kregen een boete van €55. Zij konden geen geldig vervoersbewijs laten zien.

51 reizigers kregen een boete van de HTM.
51 reizigers kregen een boete van de HTM.


Werk mee en meld!

Steeds meer bewoners maken zich hard voor hun buurt. Gemeente en politie krijgen vaker meldingen over verdachte en overlastgevende situaties. De gemeente is blij met deze betrokkenheid. Overlastgevers en criminelen trekken namelijk weg als ze merken dat bewoners voor hun buurt opkomen. Werk mee en meld:

  • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
  • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 - 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 - 7000.
  • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 - 2000.