Persbericht

Illegale tewerkstelling bij controles beautysalons door het HEIT

Gepubliceerd: 1 december 2020Laatste wijziging: 1 december 2020

Op donderdag 26 november zijn diverse misstanden geconstateerd door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) bij nagelstudio’s en massagesalons in Den Haag en Rijswijk. Zo is er bij een salon illegale tewerkstelling vastgesteld en werd er geslapen in een onderneming.

Bij de controle was onder meer de Inspectie SZW aanwezig. De arbeidsinspecteurs hebben gekeken naar illegale tewerkstelling, onderbetaling en de overtredingen van de Arbeidstijdenwet. Door de AVIM (vreemdelingenpolitie) zijn de documenten van de werknemers gecontroleerd. Vanuit het HEIT Prostitutieteam van de gemeente Den Haag is gekeken of er geen prostitutie plaatsvond in de ondernemingen zonder dat er een vergunning voor afgegeven is.

Diverse misstanden

Bij de controle zijn 12 beautysalons bezocht. De Inspectie SZW trof werknemers aan die illegaal in Nederland aan het werk waren. De werkgever beschikte niet over een tewerkstellingsvergunning. Voor deze overtreding kunnen de ondernemers boetes verwachten. Ook constateerden de inspecteurs bij een aantal salons dat werkroosters en urenregistraties niet goed werden bijgehouden, terwijl dit wel verplicht is. De Inspectie SZW doet bij meerdere ondernemers nader onderzoek naar de arbeidstijden van werknemers, omdat de ondernemer ter plekke geen urenregistratie kon aantonen. Bij een andere onderneming was een douche, keuken en slaapkamer ingericht om er te kunnen wonen. Dit is niet toegestaan. Het HEIT constateerde verder uitkeringsfraude en in één onderneming zijn vijf Michael Kors tassen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen voor merkvervalsing.

Dagelijkse kost

Bestuurlijke controles door het HEIT worden dagelijks uitgevoerd in de hele regio op basis van signalen van malafide bedrijvigheid. De belangrijkste taak van het HEIT is om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren door oneerlijke concurrentie aan te pakken. Het team voert per jaar honderden integrale controles uit bij ondernemingen in Den Haag en daarbuiten. Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen gemeente Den Haag, politie, Belastingdienst, Douane, Inspectie SZW, UWV, Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Bij de controles van garagebedrijven gaat de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) mee. Het team werkt in Den Haag en daarbuiten om malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutie aan te pakken.

Wilt u ook iets melden?

Meldingen voor het HEIT kunnen worden doorgegeven via 14 070 of bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000