Persbericht

Houtwijk, Mariahoeve en Nieuw Waldeck krijgen opknapbeurt

Gepubliceerd: 14 oktober 2020Laatste wijziging: 14 oktober 2020

De openbare ruimte van Houtwijk, Mariahoeve en Nieuw Waldeck is verouderd. Op een aantal plekken is bijvoorbeeld de verharding versleten, hebben wortels van bomen de bestrating kapot gedrukt en zijn parkeervakken onduidelijk geworden. Kortom: de drie wijken zijn toe aan een opknapbeurt. De gemeente Den Haag trekt daar € 16,85 miljoen voor uit. Daarbovenop komt € 4,5 miljoen uit de pot van het onderhoud van de wegen. De opknapplannen zijn in overleg met de wijken tot stand gekomen.


Wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte):

“Dankzij de belangrijke input van bewoners en betrokkenen gaan we nu snel aan de slag om de wijken veiliger, netter en toegankelijker te maken. We knappen fiets- en voetgangerspaden op, maken straten en parkeerplekken netjes, zorgen voor bankjes in parken en langs het water en brengen speelplekken weer op orde. We halen stenen weg waar dat kan, en zorgen dat het groen beter tot z’n recht komt.

17 Projecten
In de opknapplannen zitten grote en kleine projecten om de fysieke ruimte van de wijken te verbeteren. Het doel is dat de openbare ruimte de komende 15 jaar weer vooruit kan.

Voor Nieuw Waldeck zijn dat:

 • Herinrichten Maurice Ravelweg. 
 • Groot onderhoud in de Binnentuinen en Buitentuinen.
 • Opknappen voetgangers- en fietsersroutes en het opknappen van de groenzones.
 • Groot onderhoud Amerikaanse en Franse buurt.


Voor Houtwijk zijn dat:

 • Herinrichting en groot onderhoud Mensenrechtenbuurt.
 • Opknappen van routes voor fietsers en voetgangers.
 • Groot onderhoud Architectenbuurt.
 • Herinrichten en groot onderhoud Kunstenaarsbuurt en Historicibuurt. 
 • Herinrichten Burgemeester Hovylaan. 
 • Groot onderhoud Van Drieststraat.

Voor Mariahoeve gaat het om:

 • Groot onderhoud De Landen. 
 • Groot onderhoud Hofzichtlaan.
 • Groot onderhoud De Horsten (noordoost).
 • Herinrichting Het Kleine Loo & buitenruimte bij het winkelcentrum. 
 • Parkeren structureren De Horsten (zuidwest) en De Kampen en De Burgen.
 • Opknappen van de langzaam verkeersroutes.

Maatwerkplan voor aanpak wortelopdruk
In alle drie de wijken zorgen sommige bomen op dit moment voor veel overlast doordat hun wortels de bestrating kapot drukken (wortelopdruk). Er komt een gezamenlijk plan voor de aanpak van dit probleem. Er komt een maatwerkplan zodat per boom goed bekeken wordt wat nodig is. Dit gebeurt in overleg met bewoners en belangenverenigingen.