Persbericht

Haagse aanpak werkt: stijging vaccinatiegraad zet door

Gepubliceerd: 8 juli 2021Laatste wijziging: 8 juli 2021

De stijging van de vaccinatiegraad onder de allerjongste jeugd van Den Haag zet door. Ook het aantal HPV-vaccinaties tegen baarmoederhalskanker is met bijna 14% opvallend sterk gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM over 2020 naar de vaccinatiegraad in Nederland.

Het gaat hierbij om het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) tegen 12 besmettelijke ziekten. Het RVP wordt in Den Haag uitgevoerd door jeugdartsen en -verpleegkundigen van Centrum Jeugd en Gezin Den Haag. Het RIVM noemt de inspanningen van de jeugdgezondheidszorg in het jaar waarin corona ons overviel internationaal gezien een bijzondere prestatie. De impact van corona op de vaccinatiecijfers is verwaarloosbaar, omdat de meeste kinderen hun vaccinatie(s) bijna allemaal nog vóór de corona-pandemie kregen.

“Vorig jaar zagen wij al de eerste lichtpuntjes bij de cijfers over 2019. En ook deze resultaten stemmen hoopvol”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid), die in 2019 haar Aanvalsplan Vaccinaties lanceerde. “Maar laten we ook realistisch blijven. Voor de hele G4, dus inclusief Den Haag, geldt dat de vaccinatiegraad nog altijd onder het landelijk gemiddelde blijft. Ronduit mooi zijn de cijfers voor Haagse zuigelingen. Maar zorgelijk vind ik de cijfers voor kleuters en tieners. We moeten weten waarom die achterblijven, zodat we ook hier met extra maatregelen en het wegnemen van eventuele belemmeringen de trend ten goede kunnen keren. Als wethouder wil ik tot het uiterste gaan zodat onze kinderen in vrijheid, veilig en gezond kunnen opgroeien”.

Gezond leven voor iedereen

Met het RVP, dat sinds vorig jaar al start tijdens 22 weken zwangerschap van de moeder, bevorderen we een gezond leven voor iedereen. Jonge kinderen zijn kwetsbaar en het is belangrijk dat deze groep gevaccineerd is. De vaccinaties voor zuigelingen zijn in Den Haag gestegen, net als het aantal 2-jarigen dat volledig is gevaccineerd. Bij de Haagse aanpak werkt de gemeente naast het CJG nauw samen met GGD Haaglanden en sleutelfiguren in de wijken. Onderdeel van die Haagse aanpak is ook de Haagse Vaccinatieweek, die in 2020 door Den Haag als eerste gemeente in Nederland werd georganiseerd.

De tweede Haagse Vaccinatieweek begint dit jaar op 27 september. Het precieze programma wordt binnenkort bekend.

Wethouder Kavita Parbhudayal: “In elk geval zal onze doelgroepgerichte aanpak weer centraal staan. Daarbij zullen we vooral de ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd en jongeren voor ogen hebben. Daar valt in Den Haag nog veel te winnen”.
Kavita Parbhudayal, die hier zelf net haar tweede coronaprik heeft ontvangen: 'Als wethouder wil ik tot het uiterste gaan zodat onze kinderen in vrijheid, veilig en gezond kunnen opgroeien’; eigen foto
Kavita Parbhudayal, die hier zelf net haar tweede coronaprik heeft ontvangen: 'Als wethouder wil ik tot het uiterste gaan zodat onze kinderen in vrijheid, veilig en gezond kunnen opgroeien’; eigen foto