Persbericht

Haagse aanpak maatschappelijk opvang werkt

Gepubliceerd: 4 maart 2020Laatste wijziging: 9 maart 2020

Het aantal daklozen in Den Haag is opnieuw gestegen en er is een wachtlijst ontstaan voor de nachtopvang. Toch heeft de gemeente Den Haag belangrijke stappen gezet om de problematiek rondom dakloosheid aan te pakken. Zo zijn er meer opvangplekken en is er 24-uurs opvang en maatwerk. Dat schrijft wethouder Bert van Alphen (Maatschappelijke Opvang) in zijn tweede, halfjaarlijkse rapportage Maatschappelijke Opvang. Ook in de andere drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) stijgt het aantal dak- en thuislozen nog steeds.

Ondanks de stijging van het aantal daklozen ben ik ervan overtuigd dat de Haagse aanpak werkt. Dat blijkt uit de voortgang die op de tien actiepunten is geboekt, zegt Bert van Alphen.

De uitstroom uit de opvang en de doorstroomvoorzieningen is bijna volledig tot stilstand gekomen. Daardoor zitten mensen langer in de opvang en kunnen momenteel meer dan 80 mensen niet in de nachtopvang terecht. Ook is er een nieuwe groep, de ´economisch´ daklozen, langdurig aangewezen op de maatschappelijke opvang.

Voorkomen van dakloosheid werkt

Het voorkomen van dakloosheid en het bieden van toekomstperspectief werkt. Door afspraken met corporaties en extra inzet op schuldhulpverlening is het aantal huisuitzettingen in 2019 verder gedaald, van 122 huisuitzettingen in 2018 naar 88 in 2019. Dit jaar komt er een Perspectief Fonds Maatschappelijke Opvang voor daklozen. Net als het bestaande Jongeren Perspectief Fonds gaat dit fonds trajecten faciliteren waar niet de schuld, maar het toekomstperspectief van mensen centraal staat.

Meer plek voor opvang en wonen

Het grote tekort aan woningen voor mensen zonder dak boven het hoofd blijft topprioriteit. Zo zijn in 2019 264 convenantwoningen voor zorgdoelgroepen gerealiseerd, waaronder woningen voor cliënten uit de maatschappelijke opvang. Met zorgaanbieders en woningcorporaties is een convenant afgesproken dat er 89 woningen voor dak- en thuislozen komen. Voor 2020 zijn er voor Housing First 50 woningen, waarvan 20 voor jongeren. In Bezuidenhout-West opent eind 2020 een permanente woonlocatie die in de plaats komt van de tijdelijke doorstroomvoorziening aan de Sportlaan. Ook worden mogelijkheden onderzocht om binnen de particuliere sector meer woningaanbod te creëren. Andere mogelijkheden zijn tijdelijke woningen en meer onconventionele oplossingen als flexwoningen.

Wethouder Bert van Alphen:

Het aantal plekken met 24-uurs opvang is het afgelopen jaar fors gegroeid. Ten tijde van het rekenkamerrapport en de opvang in de Zilverstraat waren er in Den Haag geen locaties met 24-uurs opvang. Inmiddels hebben we in Den Haag 192 plekken waar dak- en thuislozen de hele dag kunnen blijven. Ik ben er van overtuigd dat deze aanpak werkt. Een eigen plek geeft mensen veel rust, maar ook ruimte om aan de toekomst te werken.

Nog veel te doen

Er is de komende jaren nog veel te doen. De groei van het beroep op de maatschappelijke opvang moet worden afgeremd en de uitstroom moet verder omhoog. Dat kan gemeente Den Haag niet alleen. We blijven dan ook in gesprek met het rijk en de (regio)gemeenten over nog meer duurzame oplossingen.

Meer informatie

Tweede Voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang (RIS304815)